dinsdag 1 september 2009

Logboek deel 14

Moi apmoal

Het was dus zover... gisteravond een gesprek met een (dorps) koor uit Vriescheloo. Twintig mensen in de leeftijd van 60 t/m 80 zaten aan een tafel en ook hier weer het merendeel vrouwen. Ik kon direct van wal steken en begon mijn verhaal over 'de regio-identiteit.' Ik stelde voor om regiomuziek op het repertoire te nemen en dan proberen een Oost-Groninger stijl te ontwikkelen door b.v. een volks-achtergrondje te bedenken. Dit verhaal had ik ook bij een vorig koor gehouden en er waren overeenkomsten namelijk de 'Hollanders' (zo noemen de Groninger dorpsmensen deze mensen) toonden eenzelfde beeld, ze gaan direct in protest en dragen allerlei argumenten aan en... de Groningers (ook typisch anno 2009) aan de andere kant van de tafel, zeggen niets. De Groningers zijn wat 'doekeg' is hier zeker van toepassing. Mijn vraag was dan ook: "Kan ik 'Boers' praten of moet het in het Nederlands" alsof boers geen Nederlands is, waarop de dame naast mij nors zei: "Je mag het wel doen, ik woon hier al 20 jaar, maar ik versta der niets van." Omwille deze mevrouw ga je dan Nederlands praten, wat maakt het nou uit, maar...je verliest wel je identiteit. Ik denk dat er geen regio te vinden is op deze wereld waar de mensen zo doekeg zijn en zich zo aanpassen als de Groningers en deze 'Hollanders' zeggen dan weer wat zijn die mensen toch stoemsk. Dit beeld zie je ook in Noord-Duitsland waar deze 'Hollanders' als een soort halfnomaden vanuit Groningen naar toe trekken en zich daar ook niet aanpassen. Je mag het natuurlijk niet generaliseren dat weet ik ook wel, vandaar dat ik schrijf...'deze Hollanders.' Dezelfde mensen praten over 'de allochtonen' dat die zich moeten aanpassen en...nou weet ik het ook niet meer.
Na mijn verhaal over mijn project, hoe kan het ook anders, zagen de Groningers er wel wat in... en dat betekent eigenlijk... dat ze enthousiast zijn en deze 'Hollanders' zagen hun ondergang nabij of ?
Ze wilden er nog even over napraten en er is zeker wat los gemaakt. Ik hoor dan wel van de voorzitter de reactie's. Trouwens dit onderwerp wordt op een luchtige manier behandelt in mijn muziekproject en als ze het liedje 'kiek oet anders vaalst op dien snoet' gaan zingen zullen dit soort 'Hollanders' zeker op hun snoet gaan.

Moi รจ
JPH