vrijdag 30 januari 2009

Logboek DEEL 5

DEEL5

Een logboek over de cultuur-ambtenaren die volgens de regionale cultuurplannen hun organisatorisch vermogen moeten inzetten om het culturele klimaat wat zonniger te maken.

Ik kwam in de loop van 2007 stomtoevallig terecht bij een boer in de polder om zijn pony's te bekappen (voeten verzorgen). Natuurlijk ging het al gauw over mijn project en over de verdronken dorpen.
Hij begon over een stichting die net was opgericht in opdracht van onze bekende geschiedschrijfster en waar zijn vrouw voor gevraagd was. Ze hadden 100 000 euro gekregen van de regionale cultuurplannen (RCP) Oost groningen voor een theaterstuk. Het zou dan plaatsvinden in 2008. Nou...nou...nou...en de verenigingen maar met de sinaasappelen lopen om de kas sluitend te krijgen, dacht ik.
Je raad het al het geld was bedoeld voor het grote feest: "Occis" een ballonnenfeest want wat hebben de verenigingen en het culturele klimaat hier mee te maken. Oh...nu snap ik ook waarom mijn project van tafel moest. Waarom zagen andere instanties wel iets in mijn plan en steunden mij en nog iets ik kreeg ook nog iets van de gemeente Reiderland natuurlijk uit een ander potje.

Oh wat zag en las ik....bekende gesoldeerde (een uitdrukking van de fractievoorzitter) namen werkten aan Occis mee. Ik had in 2006 nog een idee gelanceerd en tot mijn verbazing kwam mijn idee weer letterlijk en figuurlijk boven drijven in 2009, was het toch gepikt? Wie de schoen past trekke hem aan. Het idee over een verdronken dorpje te bouwen had ik in 2006 geoppert aan de geschiedschrijfster.

Van een idee tot aan een hoorzitting op het provinciehuis en je denkt nog steeds dat die mensen onafhankelijk zijn. Tijdens de zitting kwam ik in aanraking met een nieuw gezicht op de cultuurstoel Oost Groningen een heel aardige mevrouw maar dat waren ze allemaal.
Ik ben nu ook opgenomen op de lijst van mensen die iets betekenen voor de regio het was een lange weg...dat wel.
Waar gaat het volgende potje heen? Want in deze moeilijke tijden is er nog genoeg geld werd mij verteld.
Dit was dan John Hoekman, Dollard Muziek, Woldendorp.
Je kunt me altijd mailen. J.Hoekman17@kpnplanet.nl

Logboek DEEL 4DEEL 4
Hoi,
16 november 2006,
Mijn logboek per post naar het provinciehuis.
20 november,
De telefoon rinkelde...en tot mijn verbazing de ambtenaar zelf en op een vriendelijke toon. Ze vroeg of een gesprek nog mogelijk was. Maar...ja natuurlijk... was mijn antwoord.

25 november,
De telefoon rinkelde en de theaterwerkplaats-meneer was voor de telefoon en vroeg hoe het met mij ging, maar ja...natuurlijk goed.
Ik deelde hem mee dat ik eerst het gesprek op het provinciehuis wou afwachten en hij zou dan weer bellen, echter nooit meer iets gehoord.

4 december,
Mijn bezoek op het provinciehuis.
Allereerst de verontschuldiging en het had niet zo moeten lopen. Nog een keer werd mij uitgelegd dat mijn stukken niet duidelijk waren, waarop ik antwoordde: "Vele mensen vinden het wel duidelijk en hoe zou het dan wel moeten." Ja...ja...het staat er wel maar het moet toch net ietsjes anders en ze suggereerden aan het einde van het gesprek dat er ook nog andere fondsen zijn waar iets te halen valt. Dat viel bij mij een beetje raar in het keelgaatje waarop ik het gesprek op een nette manier heb be-eindigt
Een idee en een aanmelding om deel te nemen aan een netwerkgroep
kunnen ze niets mee er moet tenminste een begroting bij en inmiddels was dat al geschied, maar waarom moest ik eigenlijk komen, werd ik weer bij het neusje genomen?

Ik dacht hiermee sluit ik ook dit logboek, maar er deden zich nieuwe ontwikkelingen voor om het toch weer op te pakken.

Ergens in december bracht ik een bezoekje aan de geschiedenis huppeldepup om mijn stukken te halen. Het lag op de keukentafel want ze hadden het de dag ervoor nog bekeken en vonden het een leuk plan en ze hadden tevens mij uitgekozen om met hun voorstelling mee te werken. Ik zou het thema binnen een week krijgen. (Ik moet het anno 2009 nog krijgen.) Ik sprak nog over mijn teleurstellingen waarop werd geantwoord : Als er 1 verwarrend is dan is dat wel de ambtenaar van het provinciehuis en er viel zelfs het woord maffia. Conclusie was...weer met een kluitje in het riet.
Tot de volgende keer in DEEL 5
Dit was John Hoekman, Dollard Muziek, Woldendorp.

Via deze site khttp://www.regionalecultuurplannen.nl/oostgroningen/Projecten/AfgerondeProjecten.aspxun je lezen waar en hoeveel subsidiegeld verdeeld is.


donderdag 29 januari 2009

Logboek DEEL 3


Deel 3

Hoi,
Hier een overzicht hoe de ambtenaren van Oost Groningen de regionale Cultuurplannen Oost Groningen uitvoeren.

7 november 2006,
Ik heb de fractievoorzitter gebeld in Beerta, maar die zat in de beschouwingen en kon mij niet te woord staan.

14 november,
Ik belde de ambtenaar van Winschoten, maar die zat in een vergadering en ik moest even weer bellen.

15 november,
Ik belde weer, maar de ambtenaar zat in een vergadering en ik zou tussen 3 en 4 uur een kans maken.

15 november,
De theaterwerkplaats gebeld, geen gehoor en dus ingesproken, nooit meer iets gehoord.

15 november,
De ambtenaar in Winschoten nog een keer gebeld...en ja hoor...contact.
Ik vroeg onozel of mijn stukken over mijn project ook duidelijk waren.
De ambtenaar deelde mij mee: De stukken zijn duidelijk!
Dit wilde ik graag horen! Mijn conclusie was dan ook dat de ambtenaar van het provinciehuis mij behoorlijk bij de neus nam.
Nu komt het:
Ik antwoordde de ambtenaar dat men de stukken op het provinciehuis niet duidelijk vond, waarop de ambtenaar zei: Oh...ik heb nog iemand aan de andere lijn kunt u even een minuutje blijven hangen. Dit minuutje werd een kwartier en het werd 20 minuten. Ik kreeg de indruk voor lul te staan. Een kwartier later belde ik weer en een medewerker zei dat de ambtenaar in een bespreking zat...dus Hans Kazan was verdwenen.

De maat was vol en ik besloot dit logboek te verspreiden, maar aan wie... Als eerste koos ik de vriendelijke fractievoorzitter in Beerta.

15 november logboek verstuurd.
19 november de fractievoorzitter aan de telefoon, ha...ha...effect.

Zijn antwoord:"Hoekman je bent verstrikt geraakt in de ambtelijke molen en als ik je een raad mag geven hou dit logboek voor jezelf. Ik wil een deur open maken bij de wethouder en ik wil mij sterk maken voor een gesprek. Er is ergens nog wel een potje om een start te maken. Mevrouw de geschiedschrijfster heeft zich al gesoldeerd en je pakt het te groots aan probeer het nu maar eerst hier en als we overgaan naar Winschoten (herindeling) ga jij automatisch mee en kun jij ook uit de vijver vissen. Een tip maak er een stichting van, je werk spreekt me aan en ga door. Ik heb met de ambtenaar van de gemeente gesproken en deze dacht ook dat het om een subsidie aanvraag ging en niet om een idee. Tip: hou het zakelijk."

Maatschappijleer van de fractievoorzitter,
De wethouder krijgt een stapel papieren en moet deze tekenen, doorlezen is onmogelijk. Ik vroeg: 'Wie leest dan?" Antwoord: "De ambtenaren."
Dus de aanbeveling komt dan wel van de ambtenaar, die mij vertelde dat er niet naar de inhoud wordt gekeken, of is het een routine geworden en is ondersteuning alleen voor gesoldeerde mensen.

16 november,
De fractievoorzitter gemaild dat ik afzie van zijn voorstel.

Ik had dus succes geboekt met dit logboek, alhoewel ik wel gemengde gevoelens had om het te versturen. Maar de woede steeg ook. Waar komt het geld terecht. Er is ieder jaar 100 000 euro uitgetrokken om in Oost Groningen de cultuur te stimuleren en de ambtenaren moeten (volgens de cultuurnota) hun organisatorisch vermogen inzetten om met de mensen in het veld (de verenigingen) in gesprek te gaan.

16 november,
Dit logboek verstuurd naar het provinciehuis en dat lees je de volgende keer in DEEL 4.
Dit was weer John Hoekman, Dollard muziek, Woldendorp.

Logboek DEEL 2

DEEL 2
We zullen doorgaan...
Na een telefoontje gepleegd te hebben kreeg ik een E-mail terug van het provinciehuis met de mededeling: "Ik heb de stukken doorgegeven."

Inmiddels eind september 2006,
Ik dacht dit is toch van de zotte...en belde een fractievoorzitter in Beerta. Deze stuurde mij door naar een raadslid van de gemeente Reiderland. Deze deelde mij mee dat hij niets had vernomen van mijn plannen en hij het de volgende week (half oktober) zal bespreken. De fractievoorzitter vroeg mij, hem op de hoogte te houden van mijn acties. Het raadslid heb ik de stukken gestuurd en vervolgens nooit meer iets gehoord.

20 oktober,
Een mailtje verstuurd naar het provinciehuis met de vraag of ze me konden informeren of er nog een reactie komt.
Ik kreeg onmiddelijk een mailtje terug met het antwoord als verwacht. "De mevrouw die erover gaat komt 30 oktober terug."

Vreemd...de ambtenaar van Winschoten had toch gezegd dat het 21 september al was behandeld.

Enkele citaten uit de cultuurplannen: sleutelwoord is samenwerken.
Men schrijft het volgende: Culturele instellingen praten met ambtenaren samen over projecten en ontwikkelingen in het gebied. Het aanwakkeren van interesse aan cultuur. Discussie stuurgroepen met werkgroepen en sleutelfiguren uit het veld. De samenwerking tussen culturele organisaties loopt nog niet optimaal. Er is nog geen sprake van synergie in het aanbrengen van samenhang. Meer aanwakkeren van interesse cultuur en vasthouden. Meer bekendheid bij organisatoren van projecten.
Het veld als belangrijke drager zien en een snellere en eenvoudiger afhandeling van aanvragen.

Ja...de eerste reacties...hoera..
25 oktober de theaterwerkplaats nog een keer gebeld en ingesproken.
27 oktober de telefoon rinkelde en de theater meneer was het niet eens met de gang van zaken en zou ze even aan hun jasje trekken.

6 november belde het provinciehuis,
Mijn stukken waren in Stadskanaal terecht gekomen en via omwegen naar haar...De aanvraag was onoverzichtelijk en de CV te lang. Ze waren bij elkaar geweest en wisten niet wat ze ermee moesten. Ze konden er niets mee...onduidelijk en onoverzichtelijk. Ik zou nog eens contact moeten opnemen met de mevrouw van de geschiedschrijving Oost Groningen.
Ik moest meer zakelijk zijn en niet teveel op de inhoud ingaan van mijn plannen. Ik stond paf..paf...paf.
Het was toch: "Heb je een idee neem contact op met het provinciehuis."
en ik had toch een idee...maar ik moest zakelijk zijn.
Ik had in al die tijd niet om geld gevraagd en een idee zonder begroting kan niet.

6 november..
Ik ben naar een advocaat gestapt (een kameraad) en heb mijn stukken laten lezen met de vraag is dit voor jou duidelijk. De advocaat antwoordde:
"Het is zakelijk en duidelijk."
Had de mevrouw van het provinciehuis mij bij de neus genomen?
Vanaf mei 2006 tot november 2006 waren alle pogingen om door te dringen dus mislukt. Maar ik had een plan bedacht.

7 november,
Ik belde de ambtenaar van de gemeente Reiderland met de onozele vraag of mijn stukken ook duidelijk waren. Het antwoord was als volgt: "Ik ben ziek geweest en ik was daarom niet bij de vergadering maar voor zover ik kan beoordelen waren de stukken duidelijk, maar ik moest eens met de mevrouw van de stichting geschiedschrijving praten want die was met iets soortgelijks bezig en had al 10 000 euro ontvangen, maar ze had er nog niets aan gedaan omdat haar project uitgesteld was naar 2008.
(volgende keer weer verder met DEEL 3)
John Hoekman, Dollard nieuws Woldendorp.

woensdag 28 januari 2009

Logboek DEEL 1

Dit is een logboek van een dorpsdirigent in Noord-Oost Groningen vanaf 2006. Het moet een beeld geven over de muziek-verenigingen-cultuur op het platteland anno 2000-2010. Het geeft ook een beeld over het werk van de mensen die het beleid zouden moeten uitstippelen.

Mei 2006,
Citaat RCP(regionale cultuur plannen):
'Heb je een idee of wil je in een netwerkgroep en weet je niet hoe, neem dan rechtstreeks contact op met het provinciehuis.'

Ik heb mij aangeboden om plaats te nemen in een netwerk organisatie van de RCP , echter nooit meer iets gehoord en hier is alle ellende mee begonnen.

Ik voelde mij een echte veldwerker omdat ik o.a. 25 jaar dirigent was in Finsterwolde.


Mijn idee was:
A) Een muziekproject te schrijven over de verdronken dorpen in de Dollard. (2006)
B) Om in een netwerkgroep mee te werken. Geen subsidie aanvraag!!

Juni 2006,
Ik heb een afspraak gemaakt met de stichting geschiedschrijving Oost Groningen. Ik vertelde over mijn idee en voornemen. Het was een informatief goed gesprek en aan het einde van het gesprek vertelde de mevrouw: "Maak je maar geen zorgen over geld want dat is er voldoende en het wordt niet gebruikt en dat is zonde." Ik had niet eens over geld gesproken. Nooit meer iets gehoord.

Citaat RCP,
Idee kenbaar maken bij de werkgroepen (=ambtenaren van de gemeentes) door rechtstreeks contact op te nemen of het bijwonen van oploopavonden.

Voor de zomervakantie 2006,
Ik heb telefonisch contact opgenomen met de drie gemeenten en de gesprekken waren positief en dus een goed gevoel om door te gaan. Ik hoefde me geen zorgen te maken, de subsidies zouden geen probleem zijn want daar hadden ze wel mensen voor, aldus de ambtenaar van Winschoten.

Juni 2006,
Ik heb een mail gestuurd naar de gemeentes over mijn plannen (1e mailing). Het project ter kennismaking aangeboden. De mailing was dus geen subsidie aanvraag. Ze schrijven immers: 'Maak je idee kenbaar' en volgens de cultuurplannen moeten zij hun organisatorisch vermogen dan inzetten.

Scheemda, 30 augustus 2006 gebeld,
Ik kreeg geen bericht en na telefonische navraag werd meegedeeld, wat ze er mee moesten. Terwijl in de cultuurplannen (12x... op 5 bladzijden) staat dat de ambtenaren hun organisatorisch vermogen moeten inzetten om de cultuur te stimuleren. Scheemda was dus kort en krachtig.

31 augustus gemeente Reiderland gebeld,
"Sorry dat ik zo laat reageer, een drukke week gehad want ik werk hier maar drie dagen vandaar, " aldus de ambtenaar. "Ik print het uit en ga het volgende week echt goed lezen. Op het eerste gezicht ziet het er goed uit, maar ik wil het even goed lezen." Niets meer gehoord.

Provinciehuis gebeld,
"Ik kom na 4 september weer terug en zal het dan behandelen," zo deelde de mevrouw mee. Niets meer gehoord.

13 september Winschoten gebeld,
Uw initiatief wordt binnenkort regionaal besproken. Ik hou u op de hoogte, aldus de ambtenaar van Winschoten.

21 september Winschoten weer gebeld,
Heden ochtend is uw voorstel behandeld door de beleidsambtenaren van RCP Oost Groningen. Het provinciehuis zal binnenkort op korte termijn hieromtrent contact met u opnemen, zo sprak de ambtenaar van Winschoten. Niets meer gehoord.

Citaat RCP
Voor expertise wordt theaterwerkplaats Groningen aanbevolen.

Eind september. 2e mailing naar de 3 gemeentes DEEL5
Boekje 1, over de verdronken dorpen in de Dollard, laten drukken en verstuurd naar de ambtenaren + de theaterwerkplaats Groningen. Deze werkplaats gebeld en het antwoord was: "Die erover gaat is niet aanwezig." Niets meer gehoord.

Telefoongesprek: Het huis van de Groninger cultuur,
Het was een goed gesprek. Citaat: 'Als de gemeentes goed reageren, komt het bij ons terecht en wij zullen je dan verder helpen.'

Dus tot nu toe niets gehoord van wie dan ook. Het is verstuurd of het wordt behandeld.
Volgende keer weer verder met DEEL 2)

Groetjes
John Hoekman.