zaterdag 12 december 2009

Logboek Deel 26

Moi apmoal,

t'Is rusteg en dat bevaalt èlk en ain toch wel?
Even evalueren... even alles weer op een rijtje zetten... wat heb ik ,de afgelopen periode, fout gedaan en wat niet.

Ik heb tegen een westerlingse mevrouw gezegd 'lèllebel' en dat zit me dwars temeer de westerlingse vrouwen in de omgeving Bellingwolde behoorlijk in de stress geraakten. Het is een woord waar een Groninger niet zoveel achterzoekt (tenminste in de omgeving N/O Groningen) ...gewoon...kletskous...of zoals in het Groninger woordenboek staat...babbelaarster..dus niets biezonder maar...in het Nederlands...is het 'kènnelek' een verschrikkelijk woord. Ik vraag mij af...wie moet zich hier nu aanpassen...zij... de westerling in het Grunneger laand of ik de Grunneger. In Finland zeggen ze "Maasa maan tavalla tai maasta pois" en dat betekent "Zich aanpassen aan het land zijn gewoonte of weg wezen" het is in Finland al jaren een hele gewone uitdrukking en ze kennen de heer Wilders daar echt niet..

Ik ga nog even door...De westerlingen bij het koor in Bellingwolde willen geen Gronings zingen wel Hollands, Duits of Engels maar geen Gronings...das toch gek of ben ik aan het dementeren. Dertien Groninger leden willen wel Gronings zingen en vijf wersterlingen niet en je kunt het al raden de Groningers passen zich aan..."we bìnnen wat doekeg"...zei laatst iemand tegen mij en ik denk het ook, maar zou dit in de provincie Friesland ook zo gaan?

Nou dit was weer oet het haart...
John Hoekman

zaterdag 28 november 2009

Logboek deel 25

Moi apmoal,

Even weer tied veur ain stukje.

Mijn belevenissen met een paar koren zijn weer achter de rug en gelukkig maar...want het kost teveel energie. Ik ben ook helemaal op een dwaalspoor gekomen want...hoe gaat het met mijn project? Gelukkig gaan deze repetities gewoon door en zijn we met ons zanggroepje heel blij.

Luister maar even op http://www.youtube.com/user/JohnHoekman#p/u/0/fnRK6yqg4lA.

Ja...nou...hè ...jouw muziek natuurlijk niet maar voor veel mensen wel en waarom zul je denken.
Het is heel eenvoudig...je bent in de 50 of 60 of zelfs in de 70 en waar kun je dan nog uitgaan...ja juist met een amusement-shanty-koor. Een hele dag weg...samen met leeftijdsgenoten...en lol in een veilige omgeving (tot nu toe)...ja misschien een onenigheidje met een leeftijdsgenoot maar dat zijn altijd maar loze kreten en hoort erbij.

Waar je ook heengaat met je koor er is altijd publiek en niet zo'n beetje ook en...hoe je ook zingt...altijd succes. De cultuurambtenaren noemen het een sociaal gebeuren en ik vind dat ze er maar eens meer hun aandacht aan moesten besteden. Er stond deze week een artikeltje in een plaatselijk krantje over de RCP en dat betekent Regionale Cultuur Plannen 2009-2012.

Er staat:
Heeft U een idee voor een culturele activiteit? Of heeft uw vereniging ideeën om meer mensen te betrekken bij de cultuur? dan zijn wij er voor U... "De regionale Cultuurplannen."
Deze regeling is bedoeld voor iedereen met plannen op het gebied van amateurkunst.

Beste mensen ...hoe durven ze...lees mijn logboek vanaf deel 1 en hier kun je dan lezen hoe ik er ben ingetrapt ...op precies zo'n berichtje in een plaatselijk bladje.

Als ze nu eens zelf beginnen na te denken...bijvoorbeel over een amateur-dirigenten-opleiding voor amateurs dan zouden de zangverenigingen al een beetje geholpen zijn en wat zou dit gaan kosten? Het gaat toch altijd over bedragen met een paar nullen en waar gaat dit geld deze keer heen? Zeker niet naar jou...maar ideeën kunnen ze wel gebruiken.

Nou dat kwam oet mien haart.
John Hoekman

zondag 22 november 2009

Logboek deel 24

Vragen en vragen over de rechten van muziekstukken en Buma... Zelf heb ik er ook moeite mee en wil dan via deze weg dit fenomeen nog even belichten.
Op http://www.gazbonline.nl/Vragenenantwoorden.htm staan antwoorden die nuttig kunnen zijn.

Je mag bij de wet geen muziekstuk of tekst openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de maker, maar het is onbegonnen werk om zowel de uitgever als de maker op te scharrelen. Daarom even de volgende tip: http://www.cedar.nl/musicopy/Gebruikers.html

De concerten,
De organisator van het feest/festival of een caféhouder betalen een vast bedrag aan Buma/Stemra, berekent naar de oppervlakte van zijn/haar lokaal.
Maar aan wie moet Buma/Stemra dat bedrag dan uitbetalen? Ja ja...natuurlijk aan de mensen die de liedjes gemaakt hebben, maar welke liedjes zijn er dan gespeeld tijdens het concert? Buma vindt het wel best als je niets invult.

Het koor moet via een formulier of via internet de muziekstukken doorgeven die gespeeld zijn.... aan Buma/ Stemra en dan weet Buma/Stemra aan wie ze het geld moeten uitbetalen namelijk aan de rechthebbende componisten/tekstdichters en uitgevers. Dit kost het koor niets...

Je hoeft in de praktijk eigenlijk niemand te vragen om toestemming voor jouw concert maar je moet wel even een formuliertje invullen en dat is alles. Even Buma bellen of mailen http://www.bumastemra.nl/nl-NL/MuziekgebruikOpgeven/Hoe+betalen/InternetEnNieuweMedia.htm voor de formuliertjes of misschien kan het ook via internet.
Wil je kopieëren (verveelvoudigen) dan meld je aan bij http://www.cedar.nl/musicopy/Gebruikers.html
en voor een paar centen per jaar ben je legaal bezig en voor een koor moet dat toch goed geregeld zijn.

Groetjes
John Hoekman
http://dollardmuziek.biedmeer.nl/

zondag 15 november 2009

Logboek deel 23

Moi apmoal,

Steeds meer lezers en dat is fijn, want anders schrijf je maar tegen de zon en de maan. Ik moest deze week steeds denken aan de regio-koren en vooral de koren waar ik in mijn leven mee te maken had. Na mijn 25 jarig jubileum bij het blaasorkest in Finsterwolde in 2001 kwam ik terecht bij de amusement-koren en het was ook de rumoerigste tijd van mijn leven. Wat hadden en hebben deze koren gemeen? en wat was het verschil met de blaaskapel?

Ze hadden allemaal een bestuur en ze hadden allemaal dirigent Hoekman en ze hadden allemaal ruzie. Was ik dan altijd fout? Ja...je zou het wel denken, maar die 25 jaar bij de blaaskapel ging toch ook goed waar lagen de verschillen dan.

Allereerst moet ik kwijt dat ik die 25 jaar in Finsterwolde eigenlijk een hele gewone tijd vond maar één van de leden van toen, waar ik laatst mee sprak, zei dat zij achteraf vond dat die gewone tijd toch eigenlijk buitengewoon was en daar had ze een punt. Achteraf een heel goed gevoel, die tijd komt niet weer.. maar hoeft ook niet meer...goed zo...

De verschillen:
Er waren bij de blaaskapel arrangementen (die werden gekocht bij een uitgever) en een ieder blies zijn partij. De dirigent moest dan wel het niveau bepalen en kon dan rustig aan een repertoire werken die op de langere termijn steeds beter werd. Let wel...langere termijn. Voor de leken: Een arrangement is een melodie met een achtergrond (bas/gitaar/drums/riffs) en een tegenmelodie of een overgang en gemaakt door een arrangeur en dan heb je nog slechte arrangementen en goede arrangementen met de bijbehorende prijs. De Amerikaanse arrangementen zijn soms fantastisch die wel eens gebruikt worden bij sommige popkoren.

De koren waar ik was hadden geen arrangementen en kenden alleen maar uit het hoofd een melodie en de tekst stond op een papiertje. De melodie van Jan Smit... oh oh ...die was mooi....en die van Frans Bauer is ook zo leuk. Kunnen we dat nou niet zingen. Ha ha...er werd zelfs een tweede stem gezongen en let wel...boven de melodie..en de lage stemmen zongen de melodie een octaaf lager maar het bleef de melodie. Het tweede couplet werd ook op dezelfde manier gezongen en ook het 5e couplet...totdat de toehoorders beginnen te gapen.

Bij de blaaskapel kreeg je eerst een opleiding alvorens je mocht meedoen, je moet je partij toch kunnen spelen anders wil het niet..en dan samen iets tot stand brengen waar ook het publiek nog lol aan kan beleven want het publiek hoort erbij.

Bij de koren heb je geen opleiding nodig en een ieder kan meedoen en de melodie meeblèren...
dat is niet zo erg maar... Oh ja... daar komt het bestuur...oh ja direct met de repertoire commissie erbij. Het laatste koor had zelf een catering commissie en een opbouw commissie en een...hou op...

Het bestuur (de voorzitter) van de blaaskapel besprak een probleempje tijdens de repetitie met de leden maar bij een koor werd in een achterkamertje door het bestuur 'het evalueren' voorbereid en daarna kreeg je een hele avond evalueren.

Even met de dirigent praten en nu komt het...wat heeft het bestuur met een dirigent te maken. Joa...oh...oh...zul je zeggen, wacht even...hij wordt aangesteld door het bestuur ...maar nu komt het...het bestuur wil hem be-sturen maar het bestuur weet helemaal niets van zijn vak af. Zij willen dit zingen en ze willen dat zingen en ze willen zo snel mogelijk optreden.

Nee...beste mensen het gaat hier om het domineren en meestal door één dominante persoon, die mensen om zich heen weet te creëren en de touwtjes in handen wil houden en waarom? Is plotseling de dirigent een gevaar geworden en wil de dirigent het koor overnemen? De laatste voorzitster zij: "Je moet zelf een koor beginnen" en hier kun je duidelijk uit opmaken wat er zich in dat hersenpannetje afspeeld. Ik had haar de laatste repetities buiten spel gezet en de uitkomst was als voorspeld.

Voorbeeld Bellingwolde:
Afspraak met het bestuur was (één van het bestuur) dat ik alleen Groninger liedjes op het repertoire wil en dat we gaan werken aan mijn project over Reiderland. Zij heeft mij onder die voorwaarde aangenomen zonder de leden op de hoogte te stellen. Nou...ik de eerste repetitie 200% enthousiast over Reiderland vertellen en de mensen zullen toen wel gedacht hebben die man heeft ze niet allemaal. Wat willen wij nu met Reiderland we willen gewoon zingen. Het bestuur kwam al heel snel op de proppen over een gesprek met de dirigent. Één persoon zei niets...had mij al wel tijdens de repetitie...er even tussendoor.... te kennen gegeven...er even tussendoor.... dat de mensen niet alleen Gronings willen zingen.

Voorbeeld Winschoten:
Afspraak met het bestuur dat ik alleen 3 of 4 stemmige arrangementen wil hebben alvorens te beginnen en als ik zelf een arrangement schrijf 20,- euro wil ontvangen. Ik kreeg een mapje mee met 4 stemmige zelfgemaakte arrangementen van de vorige dirigent (natuurlijk gekopieërd) maar tijdens de eerste repetitie kreeg ik te horen van de mevrouw dat we deze nummers niet gingen zingen, dat lag gevoelig. Er werd door één dame kopieën uitgedeeld van gewone accordeon partijen uit de winkel en daar moest ik het maar mee doen. Ik heb daar niets van gezegd en heb zelf maar een arrangement gemaakt en direct maar twee want er was niets. Dat was dus even 2x 9 uur onbetaald werk, want ik had de klok erbij gezet.

Het koor (de leden) waren best enthousiast en vonden de Groningse liedjes ook leuk tenminste zo kwam het over op mij. Meerstemmig zingen...ja...ja...en van noten af...dat lijkt meer als dat het is want niemand kan een noot lezen.
Ik ben even bezig geweest maar dat instuderen ...een hopeloze zaak...waar begin je aan...
het schiet ook niet op en dan moet een dirigent maar weer wat anders bedenken...en over het meerstemmig zingen schrijf ik dan de volgende keer. Commentaar uit welke hoek zou ik op prijs stellen, schrijf maar iets terug dan worden mijn artikeltjes een beetje spannender.

Moi è
John Hoekman
Uitgeverij: http://dollardmuziek.biedmeer.nl/

dinsdag 10 november 2009

Logboek deel 22

Hoi apmoal,

Ik ben druk druk ...om een repertoire in elkaar te flanzen voor mijn nieuwe koor. Ik heb eerst maar eens even de buurman gevraagd voor wat gratis mappen voor de leden. Deze mappen moesten even gevuld worden met 15 nummers in iedere map dat betekent 25 mappen vullen en 25 x 15 nummers uitprinten en dat alleen al was een hele klus. Mijn keuze was dan ook gevallen 'voor het vaderland weg' zingen en dan later de correcties aan te brengen. Men zal dan wel mopperen dat ik de boel weer aan het veranderen ben maar dat neem ik maar op de koop toe. Eerst maar een repertoire en dan zien we wel verder.

De uitgever, een oude bekende, stuurde mij een lijst van arrangementen en het koor kan dan bij hem voor een prikje kant en klare arrangementen aanschaffen, want het zelf arrangeren kost zo ontzettend veel tijd en ook nog zonder vergoeding is dat niet te doen, vooral niet als je getrouwd bent. Ik had 9 uur geklokt voor één nummer, maar kon het deze week weer niet laten om er een nummer bij te schrijven en ook even een CD ervan te branden. Ik moet ook vermelden dat het schrijven van muziek een verslaving is geworden.

Vanavond is de repetitie en ik ben heel wat van plan. De zanginstallatie gaat mee zo ook de microfoons en ik wil het hele repertoire, nu dan 15 nummers, achter elkaar laten zingen om de nummers eerst maar even te leren kennen. t'Is de derde repetitie en ik weet nu al een beetje waar de sterke stemmen zitten en wil de leden laten voelen hoe het gaat worden in de toekomst.

Oh...de telefoon gaat...Mevrouw nummer 1 van het koor met de mededeling dat ik ontslagen ben per direct. Oh... ... ... ... ...stil... stil... ...
Ze zaten in de vergadering en kwamen tot de conclusie dat we niet op één lijn zaten. Vanavond gaat dus niet door...het is over...ik stond paf en dat te bedenken dat ik net 5 micr. kabels heb aangeschaft voor 90 euro. De vraag is nu voor mij...wie is die vrouw...en daar schrijf ik volgende keer meer over, want dit staat niet op zichzelf. De koren vermenigvuldigen zich en splitsen zich in de regio en niemand weet hoe dat komt. De dirigenten blijven ook nooit lang en niemand weet hoe dit komt...Oh ja nog één ding...Artikeltjes schrijven over het koor mag vanaf nu...niet meer. In mijn vorig artikel schreef ik dat de de gemiddelde leeftijd in dit soort koren boven de zestig ligt en met 5 jaar is de zanglol wel over...waar praten we over?


Tot de volgende keer
John Hoekman

zaterdag 7 november 2009

Logboek deel 21

Hoi apmoal,

Het is zondagmorgen 8-11-09 en ik heb even weer de drang om een stukje te schrijven. De laatste tijd of beter gezegd de laatste week ben ik aan het 'brain'-stormen... met de vraag of ik het nieuwe koor nu wel of niet meerstemmig laat zingen. Ik kan dan altijd moeilijk een keuze maken.

Ik besloot maar eens met een uitgever te bellen en die vertelde mij..."joh.. laat ze toch voor het vaderland weg zingen, wij hebben er niets voor, dat soort koren kennen we wel..."
Een andere dirigent, in dezelfde situatie, vertelde mij dat zijn koor het meerstemmig zingen nèt een beetje begon te begrijpen maar de leden toen onderling 'mot' kregen. De helft stapte op, dus water naar de zee brengen.

Ik sta nu voor een koor waarvan de mensen op dezelfde manier zingen als in 1600.
Nee...wat schrijf ik hier voor doms. In 1600 zongen ze veel beter neem maar eens de koren uit de 50e jaren die zongen allemaal van het blad en...meerstemmig. De laatste jaren is door de shanty-beweging deze manier van zingen eigenlijk ontstaan de shanty-mensen zongen voor het vaderland weg... dat moest want zo zongen de zeelui vroeger ook op de schepen (is dat wel zo?) maar na enige tijd werden vele mensen de shanty's 'zat' en de amusementskoren ontstonden en gingen op dezelfde voet verder namelijk "voor het vaderland weg zingen." Nu...staan de dirigenten voor de taak om deze koren een gezicht te geven en wat staat in de cultuurnota..."hier moeten we wat aan doen...we moeten ons organisatorische vermogen inzetten." Je raad het al...er gebeurd helemaal niets en het geld dat beschikbaar is?...nou die zijn wel goed voor andere feestjes.

Misschien is het ook wel weggegooid geld want ik zit nèt te bedenken dat deze koren over 5 of 6 jaar niet meer bestaan. De gemiddelde leeftijd is nu in de zestig en over vijf of acht jaar zijn deze mensen de zanglol wel zat. De dorpskoren en blaaskapellen zie je nu al één voor één verdwijnen. Ik geef de popkoren een betere kans, ze hebben meestal professionele arrangementen + bijbehorende Cd,s en... de leeftijd is oké en... meestal ook goed opgeleide dirigenten. Een grotere club betekent meer inkomsten en dan kun je betere investeringen plegen bijvoorbeeld in bekwame dirigenten en arrangementen. Dus in de toekomst zien we dit soort koren vooral in de grotere steden en zijn de shanty en amusementskoren op het platteland (op een paar oudjes na) verleden tijd...waar maken we ons druk om.

Fanatieke kleine zanggroepjes blijven bestaan maar dit vergt van een ieder koorlid een grotere bijdrage en daar zouden de beleidsmensen in moeten investeren want zij alleen kunnen een dorp nog muzikaal op de kaart zetten.

Moi è
John Hoekman

woensdag 28 oktober 2009

Logboek deel 20

Moi apmoal,

Nu...week 43 was me wel een weekje...Deze dorpsdirigent heeft het wel weer getroffen tussen de mensen. Het gemengde koor uit Bellingwolde had afgelopen maandagavond een bewogen vergadering, zoals ik vernam van de secretaris Jan de Westerling. Speerpunten waren toch wel dat de Hollanders geen Gronings willen zingen en dat waren er van de 18 aanwezigen 5 personen. Maar er was nog een ernstig punt...en dat namen ze de dirigent zeer kwalijk.
De dirigent had tijdens de repetitie tegen een Hollandse dame gezegd..."Lèllebel"... De stemming was 13 vóór de dirigent en 5 tegen en in een goede democratie winnen dan de 5 Hollandse tegenstemmers. Ik vraag mij af of dit ook gebeurd was in de prov. Friesland.

Maar er was nog iets en dat vond ik weer niet zo mooi. Ik was aangenomen, door de voorzitster, onder de voorwaarde dat het koor aan mijn project zou gaan werken en dat had de voorzitster nou nèt vergeten te zeggen aan de leden.

Gisteravond was mijn eerste optreden bij het koor in Winschoten. Een ongeslepen diamant...
We hebben zo maar wat Duitse, Nederlandse, Neandertaler en Grunneger liedjes gezongen en er zitten hele bruikbare stemmen tussen. Het is een gemengd koor met een leuk orkestje erbij. Zowel de mannenstemmen als de vrouwenstemmen zijn goed verdeeld en zelfs nog 4 barytons dus wat wil je nog meer en wat eigenlijk belangrijker is de mensen hebben er zin in. Het klikte meteen en toen ik een extra repetitor aanstelde viel dit in goede aarde. Deze persoon is onze enigste (en niet het bestuur) aanspreekpunt en conflicten-oplosser en zal ook mij op de vingers tikken als ik weer ...lèllebel...zeg.

Moi è
John Hoekman

zaterdag 24 oktober 2009

Logboek deel 19

Moi apmoal,

Deze week 19-10-09 weer een leuke koor-repetitie gehad in Bellingwolde. Ik introduceerde mijn nieuwe creatie van het liedje 'droomland' met de woorden "Als jullie de Grunneger tekst niet mooi vinden dan doen we de oorspronkelijke Nederlandse tekst." De leden waren enthousiast over mijn schrijfwerk en vonden de tekst mooi.

Mijn toekomstige Winschoter koorleden wilden een extra avond evalueren en daar hoor ik nog niet bij, dus de volgende week de eerste repetitie. De voorzitter in spé vertelde me dat de leden besloten hadden er een Grunneger koor van te maken en dat past wel bij mij, want ik vind dat een koor een duidelijke richting moet hebben en dat kan voor mijn part Tiroler, Schotse, Shanty of een andere muziekstijl zijn maar voor de hand ligt toch wel dat we oet Grunnen komen en dat we een Grunneger muziekstijl eindelijk na 2000 jaar moeten ontwikkelen zoals de Tiroler muziek. Niet alleen mooie teksten maar ook een herkenbare muziekstijl. Gelukkig zijn er meer dirigenten mee bezig en dat stemt hoopvol.

Alarm...zaterdag de 24-10-09 Bellingwolde aan de telefoon met de mededeling dat ze maandagavond een vergadering hebben en ik niet hoef te komen.
Op mijn vraag of het wat met mijn persoon van doen heeft antwoordde de secretaris dat hij daarover niets kon zeggen. Nou...daar wordt je niet vrolijk van en ik belde de voorzitster of zij mij meer kon vertellen en ja hoor...Enige mensen willen geen Gronings zingen ze verrekken het...Mijn klomp brak voor de zoveelste keer...want dit had niemand laten blijken op de repetities, maar wel achter mijn rug om dus...

De telefoon rinkelde weer en de secretaris weer aan de foon met de woorden of ik hem niet vertrouwde en zo maar de voorzitster belde. Hij was de woordvoerder en alles loopt via hem. Nou...nou...dat kon ik maar even in mij oren knopen. Ik heb hem op vriendelijk toon gezegd dat ik mij bij deze bedank als dirigent en ze bekijken het maar....Zo zie je maar weer... grote mensen maken ruzie om een muziekstukje. Dit koor heeft dus weer een strop en hopelijk zijn de dirigenten niet op....

Moi e
John Hoekman

dinsdag 13 oktober 2009

Logboek deel 18

Moi apmoal

Gisteravond 12-10-2009 heb ik een leuke repetitie gehad met het dorpskoor uit Bellingwolde. Mijn eerste vraag was aan de boetenòfsters of ze mijn Groningse muziek wel mooi vinden en het antwoord was boven verwachting: Mooi hoor... niks op tegen, maar...af en toe ook een Hollands liedje en daar kan ik mij wel wat bij voorstellen. Was het bestuur vorige week dan even te voorbarig geweest om iets anders te beweren, eigenlijk een storm in een glas water?...of heerst er een beetje angst om een lid te verliezen en dit laatste is zeker terecht want met 20 leden kun je eigenlijk niemand missen, maar is dit niet identiteit verloochenen? Ieder lid heeft nu 4 liedjes naar eigen keuze opgeschreven en de repertitor (mijn rechterhand) overhandigt mij volgende week de lijst en democratischer kan het toch niet, dacht ik zo...De repetitie was geweldig mede door het samenspel van opmerkingen door de leden dwz één tegen allen en geen grapjes in een afzonderlijk groepje waar de rest niets van mee krijgt. Ik dacht op een gegeven moment dat hier een leuk televisie programma in zou zitten door een verborgen camera op te stellen en dan een samenvatting van een paar repetities te maken. Er is ook een Duitse mevrouw bij het koor en toen ik zei "Platsen sie zich" inplaats van neemt U plaats barste het koor los. We praten dan Plat Duuts en Gronings door elkaar en het verschil is nauwelijks te merken. De Hollanders die ik soms een beetje negatief neerzet vinden dit harstikke leuk en beginnen al in te burgeren. Ik leer ze dan niet alleen meerstemmig zingen maar ook tussendoor de boerse woorden uit te spreken plus een beetje regio geschiedenis en dat pruimen ze wel tot nu toe...want je weet maar nooit...Dus een repetitie van een dorpskoor kan toch ook nuttig zijn om regio cultuur te onderwijzen inplaats van "de klok van Arnemuiden" te zingen en dan nog één en dan nog één....

Moi è
John Hoekman 12-10-2009

zaterdag 10 oktober 2009

Logboek deel 17

Hoi apmoal

Gisteravond de 9-10-09 een vergadering bijgewoond van een nieuw koor te Winschoten. Het onderwerp was "aanstelling dirigent." Ik dacht eerst maar even informeren hoeveel Hollanders bij het koor zijn aangesloten en dan voorzichtig over mijn project beginnen. Ja hoor...er is één Hollander bij die percé Gronings wil zingen omdat hij hier woont en zich de taal wil eigen maken. Nou...zo kan het ook dacht ik...en met een gerust hart begon ik over mijn project. De mensen van het bestuur vonden het een goed plan om een Groninger koor op te richten en de Groninger liedjes te promoten. Een ieder kan lid worden, ook al komen ze uit Rusland, als ze maar bereid zijn Gronings te zingen. We kunnen ook iedere melodie zingen mits er een Groninger tekst onder staat. Tekstschrijvers kunnen hun hart ophalen.

Het bestuur gaat dit nog even voorleggen aan de leden en dan zie ik wel weer hoe dit afloopt. Er is hier zeker sprake van netwerken en organisatorisch vermogen inzetten...Ik had toch ergens gelezen en ik citeer "Heb je een plan, kom ermee voor de dag en bespreek dit met de cultuurambtenaar van de gemeente." De ambtenaar moet volgens de cultuurplannen zijn organisatorisch vermogen inzetten. (staat er)

Moi è
John Hoekman

woensdag 7 oktober 2009

Logboek deel 16

Moi apmoal


Het is nu 7 okt. 2009 en ik ben nu al een paar weken bezig met de repetities bij het dorpskoor in Bellingwolde. De eerste weken was aftasten en heb ik veel vertelt en laten zien over mijn Grunneger project.
Maar...
Er is alweer een ander probleempje opgedoken. Het koor uit Bellingwolde bestaat niet alleen uit Groningers maar ook uit Hollandse boetenòfsters en ze willen geen Gronings zingen, volgens het bestuur. Nou..dat was even schrikken. Het is een gemengd koor (had ik kunnen weten)...geen probleem toch...zou je denken en we hadden toch afgesproken dat we mijn Groninger project zouden doen.

Ik herinner mij nog de jaren 50 van de vorige eeuw toen de eerste Hollanders in Delfzijl aankwamen om bij de Akzo te gaan werken, nou die hadden het niet gemakkelijk vooral...zeker niet... de kinderen die bij ons op school kwamen. Hollandse kak...(dit onderwerp moest ik natuurlijk wel even verwerken in mijn project.) Wij...die boers spraken deelden de klappen uit aan zij...die Hollands spraken. Maar...ze hebben zich vermeerdert en vermengd want er zaten toch wel schiere wichter tussen...en het resultaat was dat ze nu op hetzelfde schoolplein Hollands spreken, mede omdat wij die boers spraken ook Hollands zijn gaan spreken.

Maar ...je zult denken...wat een onzin..wie denkt daar nu nog over na. Nou hetzelfde zie je nu toch met de buitenlandse mensen die in ons landje komen waar iedereen zich zo druk over maakt. Ze gaan zich vermeerderen en vermengen en straks spreken we....??? Ik vind alles niet zo erg als je maar je eigen identiteit niet gaat verloochenen.

Moi è
John Hoekman

Logboek deel 15

Moi apmoal

Zoals ik al schreef in deel 14 zag het koor in Vriescheloo het niet zitten. De volgende dag kreeg ik een telefoontje van de voorzitter die op rustige toon verkondigde dat men had besloten mij niet als dirigent aan te stellen want de leden (de Hollanders) willen geen Gronings zingen. Door nieuwsgier gedreven hield ik dit koor even in de gaten en via bronnen kwam ik te weten dat de lieve meneer 30 dirigenten had afgebeld waarna ze maar besloten het koor op te heffen. Jammer... Jammer weer een dorpsvereniging naar de kloten. Ik had dit voorspelt tijdens mijn gesprek met de burgemeester maar die had andere interesses... onder anderen... zijn museum moet aan de praat en tja...een vereniging...tja...wat moet je er van zeggen.
Het koor in Bellingwolde zag wel wat in mijn project en ik besloot om elke week naar Bellingwolde te gaan. Iedere keer weer een genoegen om door dit dorp te rijden. De financiën zullen we maar niet over praten want ik heb nog steed mijn eigen tong als beleg op mijn broodje. ..

Moi è
John Hoekman

dinsdag 1 september 2009

Logboek deel 14

Moi apmoal

Het was dus zover... gisteravond een gesprek met een (dorps) koor uit Vriescheloo. Twintig mensen in de leeftijd van 60 t/m 80 zaten aan een tafel en ook hier weer het merendeel vrouwen. Ik kon direct van wal steken en begon mijn verhaal over 'de regio-identiteit.' Ik stelde voor om regiomuziek op het repertoire te nemen en dan proberen een Oost-Groninger stijl te ontwikkelen door b.v. een volks-achtergrondje te bedenken. Dit verhaal had ik ook bij een vorig koor gehouden en er waren overeenkomsten namelijk de 'Hollanders' (zo noemen de Groninger dorpsmensen deze mensen) toonden eenzelfde beeld, ze gaan direct in protest en dragen allerlei argumenten aan en... de Groningers (ook typisch anno 2009) aan de andere kant van de tafel, zeggen niets. De Groningers zijn wat 'doekeg' is hier zeker van toepassing. Mijn vraag was dan ook: "Kan ik 'Boers' praten of moet het in het Nederlands" alsof boers geen Nederlands is, waarop de dame naast mij nors zei: "Je mag het wel doen, ik woon hier al 20 jaar, maar ik versta der niets van." Omwille deze mevrouw ga je dan Nederlands praten, wat maakt het nou uit, maar...je verliest wel je identiteit. Ik denk dat er geen regio te vinden is op deze wereld waar de mensen zo doekeg zijn en zich zo aanpassen als de Groningers en deze 'Hollanders' zeggen dan weer wat zijn die mensen toch stoemsk. Dit beeld zie je ook in Noord-Duitsland waar deze 'Hollanders' als een soort halfnomaden vanuit Groningen naar toe trekken en zich daar ook niet aanpassen. Je mag het natuurlijk niet generaliseren dat weet ik ook wel, vandaar dat ik schrijf...'deze Hollanders.' Dezelfde mensen praten over 'de allochtonen' dat die zich moeten aanpassen en...nou weet ik het ook niet meer.
Na mijn verhaal over mijn project, hoe kan het ook anders, zagen de Groningers er wel wat in... en dat betekent eigenlijk... dat ze enthousiast zijn en deze 'Hollanders' zagen hun ondergang nabij of ?
Ze wilden er nog even over napraten en er is zeker wat los gemaakt. Ik hoor dan wel van de voorzitter de reactie's. Trouwens dit onderwerp wordt op een luchtige manier behandelt in mijn muziekproject en als ze het liedje 'kiek oet anders vaalst op dien snoet' gaan zingen zullen dit soort 'Hollanders' zeker op hun snoet gaan.

Moi è
JPH

vrijdag 28 augustus 2009

Logboek deel 13

Moi apmoal

Deze dagen was ik mij even aan het bezinnen over de dingen die de laatste dagen waren gebeurd. Je zet dan alles rustig nog even op een rijtje.
Resumé
Je wordt gevraagd, voor de functie dirigent, door twee 'amateur' koren uit dezelfde gemeente. Je hoeft niet te praten over loon of onkosten want de sinaasappelen zijn nog niet verkocht. Aan de andere kant is er voor Oost Groningen ongeveer 60 000 euro beschikbaar voor 'amateur' cultuur mits je een idee of plan hebt dat strookt met de richtlijnen van de regionale cultuurplannen. Hier staat netwerken en synergie (samen tot meer prestatie komen) hoog in het vaandel.

Heb je een idee (staat er!) kom er mee voor de dag en dan moeten de ambtenaren dit stimuleren en hun organisatorisch vermogen inzetten. Deze laatste zin spookt als twee jaar door mijn hoofd en ik kom er maar niet vanaf en kan het ook niet ontdekken bij de ambtenaren.

Eens hoorde ik van een ambtenaar op het provinciehuis: 'Er is ook elders geld te halen.' Het mooiste van het verhaal is dat ik niet om geld vraag, maar men schijnt op voorhand al bang te zijn dat je om geld vraagd. De burgemeester komt je al tegemoet met de handen in de lucht van "hier is geen geld' en dan heb je nog niets gezegd, dat is toch vreemd en even later zegt dezelfde man "we stoppen meer geld in...' Ik kom dan tot de conclusie dat de ambtenaren (wie dat ook mogen zijn) op voorhand al beslissen waar het geld naar toe gaat maar laten ze dan een keer met open kaart spelen.
Volgens mij:
De kunst in de politiek is charisma (bereik je niet altijd met een grote snor hoor...) om je tegenstander te overdonderen, mooi en veel praten maar niets zeggen en ondertussen lobbyen en goochelen. Natuurlijk zijn er persoonlijke voorkeuren in het spel. De rode draad in mijn onderzoek is dat het geld altijd naar hoger opgeleide mensen gaat die via een stichting wel raad weten met het geld en de 'amateurs' die hebben toch hun sinaasappelen.

Moi è
John Hoekman

Logboek deel 12 vervolg 2

Moi apmoal
De burgemeester vertelde in zijn algemeenheid cultuur zus... en in zijn algemeenheid cultuur zo... maar ik begreep maar al te goed dat hij om mijn project heen zeilde. Hij had het over draagvlak...maar ik dacht twee koren is toch wel degelijk een draagvlak. Er waren mensen in het dorp die ook goede ideën hadden en waarom kan de burgemeester dan geen actie ondernemen om deze krachten te bundelen, wat hij zelf in zijn algemeenheid ook dacht maar wanneer?...Bijvoorbeeld zoals in de nota staat dat de ambtenaren het netwerken moet bevorderen en dat de ambtenaren hun organisatorisch vermogen moeten inzetten. Nee...nee...nee...want de burgemeester wijde nogal uit over het streekmuseum en ik merkte al spoedig dat dit zijn stokpaardje is. Er is aan de ene kant helemaal geen geld voor het een of het ander maar even later zegt de man dat ze meer geld stoppen in het voortbestaan van het museum, zijn doel is dat er over een paar jaar 6000 tot 10 000 bezoekers moeten komen. Hij wil kwaliteit in het museum en eventueel het personeel uitbreiden. Ik had de burgemeester in mijn mailtje al geschreven dat ik niet om geld kom en ook niet nodig heb omdat ik een plan heb bedacht zodat de verenigingen het allemaal zelf kunnen betalen maar ook hier weer in zijn algemeenheid zus en in zijn algemeenheid zo...Dus ik dacht, hij voelt niets voor mijn plannen en ik stelde de vraag: "Zal ik dirigent worden of niet," waarop hij antwoordde, met de handen gevouwen: "Alsjeblieft wordt hier dirigent" en herhaalde dit een paar keer. Ik stond paf en mijn klomp brak en een onzekere dirigent nam afscheid. Ik ga a.s. maandag naar het koor in Vriescheloo voor een lezing over mijn project en heb nog zo een plannetje.

Moi è
John HoekmanLogboek deel 12 vervolg 1

Moi apmoal

Het vervolg op deel 12
Zoals ik al schreef zaten we in de luxe kamer van de burgemeester en werden bediend door de bediende. Ik dacht even aan Adje Addinga de grote leider(middeleeuwen) die ongeveer in dezelfde luxe moet geleefd hebben in zijn borg tegenover het gemeentehuis. Het uitzicht en de rust is bijna niet op schrift te zetten. Door deze sprookjesachtige indrukken kwam ik al gauw in dromenland terecht en heb ik niet veel meegekregen van het gesprek, of de burgemeester was niet boeiend genoeg en het laatste heeft er zeker toe bijgedragen. Ik was aan de beurt om mijn cultuur-project uit de doeken te doen en begon voor te lezen, want voor de duidelijkheid staat alles op schrift, gerectiviseerd door een advocaat (een vriend) en over onduidelijkheden kon de burgemeester dus niet vallen. Toen ik klaar was keek ik hem aan en de burgemeester dacht na...dacht na...en zij: "Het is breed" en nam een zijweg dat er meerdere mensen waren met goede ideën en je eigenlijk deze ideën moest bundelen. Ik antwoordde direct dat ik zeker bereid ben hier aan mee te werken, maar wanneer gebeurd er iets...niets dus...alleen maar woorden. (wordt vervolgd)

Moi è
John Hoekman
Op http://www.ponyhoefsmid/ kun je linken naar sites met informatie over het muziek-project.

donderdag 27 augustus 2009

Logboek Deel 12

Moi apmoal

Het gemengd koor uit Bellingwolde had mij, een poosje terug al benaderd om de dirigentenstok over te nemen. Ik vond dit nog niet zo'n slecht idee mits ze bereid waren aan mijn project mee te werken. Een paar dagen later vroeg het koor uit Vriescheloo mij voor dezelfde functie. Mijn eerste gedachten gingen natuurlijk uit naar een samenwerking van de twee koren, maar ik besloot eerst maar een introductie-avond te organiseren en uitgebreid over mijn project te vertellen. Het koor uit Bellingwolde was enthousiast en het koor uit Vriescheloo bezoek ik a.s. maandag de 31e augustus. Daar de meneer die over de cultuur gaat in de gemeente Bellingwedde verstek liet gaan op de introductie-avond schreef ik de burgemeester aan voor een gesprek en die had ik vanmorgen om 11 uur. Ik was op de afgesproken plaats precies op tijd aanwezig en stond paf... man...man...wat heeft die man een luxe kamer. Rond om rond glas een prachtig...ja werkelijk prachtig uitzicht over het glooiend landschap van Westerwolde. De stilte en de rust overspoelde je. De man verscheen en maakte direct al indruk door zijn grote snor en dikke buik. Het eerste ritueel was het bekende handje drukken en niet vergeten even lekker stevig om je persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen. De koffie werd geserveerd door de bediende en het gesprek kon beginnen. De burgemeester moest eerst even op een papier kijken (lag toevallig boven op een stapel papieren) om te bestuderen wie ik wel was. Ja...de burgemeester vond cultuur belangrijk en vertelde over het zingen anno 1920 en was ook op verschillende uitvoeringen geweest van de plaatselijke koren. Dat ging zo een poosje over en weer en ik begon over mijn project. Ik had alles op papier gezet en hoefde het alleen maar voor te lezen. De burgemeester had een copie voor zich om het later nog eens na te lezen. (wordt vervolgd)

Moi è
John Hoekman

zaterdag 18 juli 2009

Logboek DEEL 11

Moi apmoal

Het is nu 19 juli en weer eens tijd voor een schrijfwerkje.
Ik kreeg de site 'inhetoldambt' in de gaten met daarnaast nog de site van radio meerland en nog een paar aanverwante sites. De radio- site vond ik prachtig 'Flashcase' of zoiets downloaden en je kunt ongeveer 2500 privé zenders ontvangen. Een soort legale piratenzender en je kunt ook chatten met de DJ,s. Iedere muziekvereniging of koor zou een zender moeten hebben ze kunnen dan bv 1x per week gaan uitzenden. Je kunt zelf beslissen wat je gaat uitzenden en het versterkt de contacten. Zeker iets voor de chanty-koren. Zouden de cultuur-ambtenaren hiervan op de hoogte zijn?
Apropos...over het zelf beslissen. Op de site 'Inhetoldambt' schreef ik kleine verhaaltjes uit mijn boekjes over de verdronken dorpen. Mijn 5e verhaaltje was aan de beurt en het ging over het Reiderlander verstand. Ik wou eens de handelsgeest belichten van de doorsnee Reiderlander door de eeuwen heen. De Hollanders werden hier een beetje voor de dommen gehouden want meestal is het andersom en dat wilde ik eens op een luchtige manier behandelen. Discriminatie misschien?.. en van welke kant bekijk je het dan?
Maar...een mailtje vertelde mij dat het verhaaltje niet kon worden gepubliceerd. Het strookte niet met de richtlijnen. Ik moest er een beetje om lachen...maar dacht ik later...een kleine reactie van mijn kant kan geen kwaad. Allereerst wou ik weten wie er in de redactie zitten behalve die ene meneer Michiel de Ruyter. ..en of ze mevr. de geschiedschrijfster ook kenden...en...tot mijn grote verbazing waren alle sites van de aardbodem verdwenen ...geen E mail meer...niets meer... net als Jan Smit zijn moeder zei...Alles weg. Misschien was ik niet de reden...maar ik blijf het vreemd vinden. Dus zo zie je maar weer...beter alles in eigen hand nemen dan kun je, tot op zekere hoogte, je eigen mening verkondigen en hoeft een ander niet eerst over jou beslissen. De verhaaltjes staan nu op

Tot de volgende keer
John Hoekman

zaterdag 20 juni 2009

Logboek DEEL 10

Moi apmoal,

Lees a.u.b. vanaf DEEL I om het verhaal goed te volgen.
Het is 20 juni 2009 s middags 15.00 uur en weer eens hoog tijd voor een verhaaltje over mijn muziekproject: "De verdronken dorpen in de Dollard." In september begin ik dan met het Bellewolmer koor aan mijn muziekproject te werken. Ik vraag me af of Bellingwolde in 1250 wel bij Reiderland hoorde. Het was een zandrug (tange) en hoorde al snel bij Westerwolde las ik ergens. n Beetje een grensgeval denk ik zo.

Zoals ik in de vorige blogs al schreef zoek ik steeds mensen in de regio die zingen of een instrument kunnen bespelen. Dat noemen de cultuur-ambtenaren netwerken. De heer den Hollander is eigenlijk de aangewezen cultuurman in dit gebied die dat netwerken moet bevorderen, maar omdat ik geen contact krijg met de man heb ik de burgemeester een mailtje gestuurd. Deze burgervader heeft ook cultuur in de portefeuille en kan dan misschien iets in gang zetten.

Dus dat wordt weer even afwachten....wachten...wachten....We drinken een glas we doen een plas en vervolgens zoals het altijd was...en dan...dan komt die Hoekman.

Nog een keer mijn plan:
Ik zou graag willen dat een netwerk van muzikale mensen (ook via de PC) elk een deeltje, zelf thuis, ging instuderen van mijn muziekproject over de regio en haar geschiedenis.
Je bent nergens bij aangesloten of lid van...dus geen verplichtingen, de tijd kun je zelf indelen...en...het kost niets. Ik kom dan na een belletje of mailtje bij je thuis om het gestudeerde op te nemen en mix jouw deel in mijn virtueel orkest. (CD of DVD)


Het koor van Bellingwolde zal trouwens iedere week aan het project werken en dat is gunstig want dan kan een ieder ook even om de hoek kijken naar het geheel en...meedoen. Ik ben vanplan ook nog een klein koortje (solisten) te beginnen in Woldendorp of Finsterwolde die ook aan mijn project werken. Dus NETWERKEN en hier moeten volgens de cultuurplannen de ambtenaren hun organisatorisch vermogen inzetten. Hopelijk is het een beetje duidelijker.

1x per jaar (of vaker) zal ik de mensen uitnodigen om het geheel live op te voeren. Zowel de instrumentalisten als de zangers komen dan samen. Goed idee toch...mensen hebben het al zo druk, druk en dan kunnen ze toch hun muzikale gaven uiten wanneer zij dat willen zonder wekelijkse verplichtingen. Thuis met de CD meezingen of spelen en dan ook een keer gezamenlijk live opvoeren met mensen die je wel of nauwelijks of niet kent, maar wel één ding gemeen hebben...muzikaal zijn.


Moi è
John Hoekman

dinsdag 9 juni 2009

Logboek DEEL 9

Moi apmoal,

De aangewezen persoon voor cultuur in Bellingwedde is de heer den Hollander. Ik stuurde hem een mailtje en tevens een uitnodiging om mijn voorspeelavond bij te wonen van 8/6/09 in Bellingwolde. Nadrukkelijk vroeg ik om samenwerking, omdat in de cultuurnota staat dat de ambtenaren hun organisatorisch vermogen moeten inzetten (12x op 5 bladzijden) o.a. om het netwerken te bevorderen. Maar...helaas...hoe ook anders....geen Hollander. Ik hoor ook niets meer van kunstation C en ook niets van de muziekscholen.
Vanmorgen heb ik een mailtje gestuurd naar het provinciehuis (trouwens mijn toeverlaat mevr. Antonis van cultuur) en haar antwoord (direct) was dat den Hollander het waarschijndelijk druk heeft met het museum.
Ik hoorde van het koor aldaar dat sinds zijn komst het museum niet meer het museum was als voorheen gerund door twee vrijwilligers en dat ze betwijfelen of Hollander wel weet dat er een koor is in Bellingwolde.

Moi è
John Hoekman.Logboek DEEL 8

Moi apmoal,

Gisteravond (8/6/09) had ik een lezing voor een koor over mijn project. De reacties waren zo goed dat ze besloten met mijn project na de vakantie aan de slag te gaan.
Nu moet ik de zijlen bijzetten om meerdere mensen/verenigingen te benaderen of ze ook mee willen doen.

Voor de duidelijkheid: Het project bestaat uit 5x 5 delen muziek en verhaaltjes over families in het oude Reiderland. Ze vertellen, zingen en spelen over hun belevenissen en gewoontes. De gebeurtenissen spelen zich af in de verdronken dorpen van de Dollard. Natuurlijk toen nog niet verdronken. Torum was bv een bloeiende handelsstad met 8 goudsmeden en wekelijks een markt.

Iedere deelnemer zowel particulier als vereniging die meedoet studeren de 5x5delen van het project in en kunnen dit ...of...zelfstandig uitvoeren of...gezamenlijk. Het laatste is natuurlijk de opzet van het geheel. Het is een soort Musical met een educatief tintje over de geschiedenis.
Je zou ook kunnen zeggen amusement over het verleden.

Mensen die mee willen doen kunnen zich ten alle tijde aanmelden J.Hoekman17@kpnplanet.nl . Het kost niets en je hoeft niet lid te zijn of worden van een vereniging. ALS JIJ ZIN EN TIJD HEBT GEEF JE EEN BERICHTJE EN DAN NEEM IK JOU THUIS OP.
Het ingestudeerde wordt altijd vastgelegd op CD en vervolgens maak ik een DVD met foto's van de regio.

Voorbeeld: Vorige week heb ik een vioolpartij opgenomen... niet onverdienstelijk gespeeld door een meisje van 17 jaar... uit Vriescheloo. Ik meng deze partij op de mixer met andere partijen (gespeeld door andere mensen) tot één geheel.
Ik neem straks ook het koor op en dit koorgezang mix ik weer met het virtuele orkes tot één geheel.
Aan het einde van de rit willen we het gezamenlijk opvoeren voor het publiek. Dit wordt natuurlijk geen eenmalig optreden want aan deze soap blijf ik werken.

Moi è
John Hoekman
dinsdag 19 mei 2009

Logboek DEEL 7

LEES A.U.B. VANAF ...DEEL 1

Hoi....

Daar ben ik weer...ja.. ja...nog steeds over mijn muziekproject (vanaf 2006): "De verdronken dorpen in de Dollard"...De buurman bracht mij een krantenartikeltje over een cultuurbutterfhart ergens in september op de Eems. Het onderwerp is "De verdronken dorpen van de Dollard," dus de verdronken dorpen zijn nog niet vergeten en het onderwerp zal nog wel vaker ter tonele verschijnen. Ik heb direct contact opgenomen met de organisatie en vertelde over mijn 5 tal boekjes over dit onderwerp. Ik kreeg een mailtje terug met de lovende woorden "Leuk onderwerp." We zullen het bekijken of we er wat mee kunnen tijdens zo'n bootreis.

In de cultuurplannen staat over het stimuleren en continueren van het netwerken. De beide muziekscholen, Ivak en muziekschool Oost groningen hebben nog niet gereageerd op mijn verzoek van j.l. 29 januari. Het netwerken wil nog niet zo vlotten en zelfs een fatsoenlijk gesprekje zit er nog niet in. Ondertussen ga ik maar weer rustig door want ik geloof in mijn werk en het ei moet toch wel eens een keer uitkomen.

Oh...er zit al een barst in het ei....Kunststation C mailde...Sorry Hoekman het is blijven liggen maar we kunnen het project opnemen in onze catalogus voor de scholen. Ga naar de dichtsbijzijnde Bibliotheek en die regelen de rest. De directie van de Bib moest er aan te pas komen want men snapte het niet...of misschien toch.?..ze moesten er over bellen ..."U krijgt bericht meneer Hoekman" was het antwoord.

Oh...er zit nog een barst in het ei....Een zangkoor uit Bellingwolde belde en het netwerken gaat nu ineens vanzelf. Ik vertelde over mijn muziekproject en zie...enthousiasme barste los en ik ga 8 juni een voorspeelavond houden voor het koor.

Lees hoeveel subsidiegeld er uitgegeven is voor projecten Oost Groningen.
http://www.regionalecultuurplannen.nl/oostgroningen/Projecten/AfgerondeProjecten.aspx
Volgende keer weer verder.
De volhouder en via http://www.ponyhoefsmid.nl/ kun je linken naar sites over dit onderwerp.

vrijdag 17 april 2009

Logboek DEEL 6

Hoi allemaal,

Het is al weer een tijdje geleden, maar... ik ben er nog... en mijn muziekproject over de verdronken dorpen ook nog. Je zult je afvragen wanneer is het project nu eens klaar.

Ik sprak laatst met een chirurg (ja...ja...daar praat ik ook mee). Hij bouwt in zijn vrije tijd...een boomhutje. Het hutje zit boven in een boom, anders was het natuurlijk geen boomhutje en is gemaakt van gevonden plankjes van iedere afmeting. Ik zei "zeker voor de kleinkinderen" ..."nee...nee"...was zijn antwoord "voor mijzelf" en voegde er aan toe: "Het komt nooit klaar, want als het klaar is dan is het voorbij." Je gelooft het niet, maar rondom deze boom is het nu een waar paradijsje, een oase in een stukje land achter zijn huis. Een slootje een bruggetje van gevonden stukjes turf en hout.. en ga zo maar door. Hij werkt er niet altijd aan...het kan soms wel een half jaar duren voordat hij weer een geschikt stukje hout of turf vindt en dan...bouwt hij weer verder.
Ik zit een beetje anders in elkaar en ik ben dan ook altijd bezig met mijn project.
maar probeer wel de chirurg zijn visie op te volgen om het project ook wat rust te gunnen.
De videootjes kun je zien en beluisteren op http://www.zie.nl/kanaal/johnhoekman
De stijl van de muziek is wat over te zeggen, maar het is mijn ding. Het is een mengeling van klassiek en populair en moet natuurlijk een beetje middeleeuws karakter hebben, maar het moet ook weer geen middeleeuws zijn. Ik laat dat aan de luisteraar over.

Ik ben ook zo af en toe een ontiegelijke jammerkont en kan mij storen aan de kleinste dingen. Zo wordt er in de cultuurplannen (Oost Groningen) beschreven dat je meer moet netwerken. Maar...maar...dat netwerken valt nog niet mee in Oost Groningen. Ik heb 29 januari 2009 voor de derde keer contact opgenomen met de muziekschool in Winschoten of ze medewerking willen verlenen (door leerlingen) aan mijn project en...zoals verwacht... die er over gaat zal contact met mij opnemen. Ze hebben de boekjes en de muziek niet, dus over de kwaliteit valt niet te twisten. NOOIT MEER IETS GEHOORD!
De muziekschool in Delfzijl idem dito. Ik heb de boekjes afgegeven en de mevrouw die er over gaat heeft zich niet meer laten horen. Vervolgens heb ik de boekjes gestuurd naar Kunststation C een organisatie die wat voor je kan betekenen, maar ook hier hetzelfde liedje.
Toen ben ik met de boekjes onder de arm naar het VVV kantoor gestapt in Bourtange , die me onmiddelijk doorverwees naar het kantoor in Stadskanaal. Natuurlijk een heel aardige mevrouw. (dat zijn ze allemaal...mag ik een bok worden) en vervolgens nooit meer iets gehoord.

Ik moet steeds aan de chirurg denken...je moet er mee bezig blijven en het hoort er allemaal bij, anders zou je project af zijn en het moet nooit af zijn.

Groetjes en moi è...
John Hoekman oet Wolndörp in Grunn.

vrijdag 30 januari 2009

Logboek DEEL 5

DEEL5

Een logboek over de cultuur-ambtenaren die volgens de regionale cultuurplannen hun organisatorisch vermogen moeten inzetten om het culturele klimaat wat zonniger te maken.

Ik kwam in de loop van 2007 stomtoevallig terecht bij een boer in de polder om zijn pony's te bekappen (voeten verzorgen). Natuurlijk ging het al gauw over mijn project en over de verdronken dorpen.
Hij begon over een stichting die net was opgericht in opdracht van onze bekende geschiedschrijfster en waar zijn vrouw voor gevraagd was. Ze hadden 100 000 euro gekregen van de regionale cultuurplannen (RCP) Oost groningen voor een theaterstuk. Het zou dan plaatsvinden in 2008. Nou...nou...nou...en de verenigingen maar met de sinaasappelen lopen om de kas sluitend te krijgen, dacht ik.
Je raad het al het geld was bedoeld voor het grote feest: "Occis" een ballonnenfeest want wat hebben de verenigingen en het culturele klimaat hier mee te maken. Oh...nu snap ik ook waarom mijn project van tafel moest. Waarom zagen andere instanties wel iets in mijn plan en steunden mij en nog iets ik kreeg ook nog iets van de gemeente Reiderland natuurlijk uit een ander potje.

Oh wat zag en las ik....bekende gesoldeerde (een uitdrukking van de fractievoorzitter) namen werkten aan Occis mee. Ik had in 2006 nog een idee gelanceerd en tot mijn verbazing kwam mijn idee weer letterlijk en figuurlijk boven drijven in 2009, was het toch gepikt? Wie de schoen past trekke hem aan. Het idee over een verdronken dorpje te bouwen had ik in 2006 geoppert aan de geschiedschrijfster.

Van een idee tot aan een hoorzitting op het provinciehuis en je denkt nog steeds dat die mensen onafhankelijk zijn. Tijdens de zitting kwam ik in aanraking met een nieuw gezicht op de cultuurstoel Oost Groningen een heel aardige mevrouw maar dat waren ze allemaal.
Ik ben nu ook opgenomen op de lijst van mensen die iets betekenen voor de regio het was een lange weg...dat wel.
Waar gaat het volgende potje heen? Want in deze moeilijke tijden is er nog genoeg geld werd mij verteld.
Dit was dan John Hoekman, Dollard Muziek, Woldendorp.
Je kunt me altijd mailen. J.Hoekman17@kpnplanet.nl

Logboek DEEL 4DEEL 4
Hoi,
16 november 2006,
Mijn logboek per post naar het provinciehuis.
20 november,
De telefoon rinkelde...en tot mijn verbazing de ambtenaar zelf en op een vriendelijke toon. Ze vroeg of een gesprek nog mogelijk was. Maar...ja natuurlijk... was mijn antwoord.

25 november,
De telefoon rinkelde en de theaterwerkplaats-meneer was voor de telefoon en vroeg hoe het met mij ging, maar ja...natuurlijk goed.
Ik deelde hem mee dat ik eerst het gesprek op het provinciehuis wou afwachten en hij zou dan weer bellen, echter nooit meer iets gehoord.

4 december,
Mijn bezoek op het provinciehuis.
Allereerst de verontschuldiging en het had niet zo moeten lopen. Nog een keer werd mij uitgelegd dat mijn stukken niet duidelijk waren, waarop ik antwoordde: "Vele mensen vinden het wel duidelijk en hoe zou het dan wel moeten." Ja...ja...het staat er wel maar het moet toch net ietsjes anders en ze suggereerden aan het einde van het gesprek dat er ook nog andere fondsen zijn waar iets te halen valt. Dat viel bij mij een beetje raar in het keelgaatje waarop ik het gesprek op een nette manier heb be-eindigt
Een idee en een aanmelding om deel te nemen aan een netwerkgroep
kunnen ze niets mee er moet tenminste een begroting bij en inmiddels was dat al geschied, maar waarom moest ik eigenlijk komen, werd ik weer bij het neusje genomen?

Ik dacht hiermee sluit ik ook dit logboek, maar er deden zich nieuwe ontwikkelingen voor om het toch weer op te pakken.

Ergens in december bracht ik een bezoekje aan de geschiedenis huppeldepup om mijn stukken te halen. Het lag op de keukentafel want ze hadden het de dag ervoor nog bekeken en vonden het een leuk plan en ze hadden tevens mij uitgekozen om met hun voorstelling mee te werken. Ik zou het thema binnen een week krijgen. (Ik moet het anno 2009 nog krijgen.) Ik sprak nog over mijn teleurstellingen waarop werd geantwoord : Als er 1 verwarrend is dan is dat wel de ambtenaar van het provinciehuis en er viel zelfs het woord maffia. Conclusie was...weer met een kluitje in het riet.
Tot de volgende keer in DEEL 5
Dit was John Hoekman, Dollard Muziek, Woldendorp.

Via deze site khttp://www.regionalecultuurplannen.nl/oostgroningen/Projecten/AfgerondeProjecten.aspxun je lezen waar en hoeveel subsidiegeld verdeeld is.


donderdag 29 januari 2009

Logboek DEEL 3


Deel 3

Hoi,
Hier een overzicht hoe de ambtenaren van Oost Groningen de regionale Cultuurplannen Oost Groningen uitvoeren.

7 november 2006,
Ik heb de fractievoorzitter gebeld in Beerta, maar die zat in de beschouwingen en kon mij niet te woord staan.

14 november,
Ik belde de ambtenaar van Winschoten, maar die zat in een vergadering en ik moest even weer bellen.

15 november,
Ik belde weer, maar de ambtenaar zat in een vergadering en ik zou tussen 3 en 4 uur een kans maken.

15 november,
De theaterwerkplaats gebeld, geen gehoor en dus ingesproken, nooit meer iets gehoord.

15 november,
De ambtenaar in Winschoten nog een keer gebeld...en ja hoor...contact.
Ik vroeg onozel of mijn stukken over mijn project ook duidelijk waren.
De ambtenaar deelde mij mee: De stukken zijn duidelijk!
Dit wilde ik graag horen! Mijn conclusie was dan ook dat de ambtenaar van het provinciehuis mij behoorlijk bij de neus nam.
Nu komt het:
Ik antwoordde de ambtenaar dat men de stukken op het provinciehuis niet duidelijk vond, waarop de ambtenaar zei: Oh...ik heb nog iemand aan de andere lijn kunt u even een minuutje blijven hangen. Dit minuutje werd een kwartier en het werd 20 minuten. Ik kreeg de indruk voor lul te staan. Een kwartier later belde ik weer en een medewerker zei dat de ambtenaar in een bespreking zat...dus Hans Kazan was verdwenen.

De maat was vol en ik besloot dit logboek te verspreiden, maar aan wie... Als eerste koos ik de vriendelijke fractievoorzitter in Beerta.

15 november logboek verstuurd.
19 november de fractievoorzitter aan de telefoon, ha...ha...effect.

Zijn antwoord:"Hoekman je bent verstrikt geraakt in de ambtelijke molen en als ik je een raad mag geven hou dit logboek voor jezelf. Ik wil een deur open maken bij de wethouder en ik wil mij sterk maken voor een gesprek. Er is ergens nog wel een potje om een start te maken. Mevrouw de geschiedschrijfster heeft zich al gesoldeerd en je pakt het te groots aan probeer het nu maar eerst hier en als we overgaan naar Winschoten (herindeling) ga jij automatisch mee en kun jij ook uit de vijver vissen. Een tip maak er een stichting van, je werk spreekt me aan en ga door. Ik heb met de ambtenaar van de gemeente gesproken en deze dacht ook dat het om een subsidie aanvraag ging en niet om een idee. Tip: hou het zakelijk."

Maatschappijleer van de fractievoorzitter,
De wethouder krijgt een stapel papieren en moet deze tekenen, doorlezen is onmogelijk. Ik vroeg: 'Wie leest dan?" Antwoord: "De ambtenaren."
Dus de aanbeveling komt dan wel van de ambtenaar, die mij vertelde dat er niet naar de inhoud wordt gekeken, of is het een routine geworden en is ondersteuning alleen voor gesoldeerde mensen.

16 november,
De fractievoorzitter gemaild dat ik afzie van zijn voorstel.

Ik had dus succes geboekt met dit logboek, alhoewel ik wel gemengde gevoelens had om het te versturen. Maar de woede steeg ook. Waar komt het geld terecht. Er is ieder jaar 100 000 euro uitgetrokken om in Oost Groningen de cultuur te stimuleren en de ambtenaren moeten (volgens de cultuurnota) hun organisatorisch vermogen inzetten om met de mensen in het veld (de verenigingen) in gesprek te gaan.

16 november,
Dit logboek verstuurd naar het provinciehuis en dat lees je de volgende keer in DEEL 4.
Dit was weer John Hoekman, Dollard muziek, Woldendorp.

Logboek DEEL 2

DEEL 2
We zullen doorgaan...
Na een telefoontje gepleegd te hebben kreeg ik een E-mail terug van het provinciehuis met de mededeling: "Ik heb de stukken doorgegeven."

Inmiddels eind september 2006,
Ik dacht dit is toch van de zotte...en belde een fractievoorzitter in Beerta. Deze stuurde mij door naar een raadslid van de gemeente Reiderland. Deze deelde mij mee dat hij niets had vernomen van mijn plannen en hij het de volgende week (half oktober) zal bespreken. De fractievoorzitter vroeg mij, hem op de hoogte te houden van mijn acties. Het raadslid heb ik de stukken gestuurd en vervolgens nooit meer iets gehoord.

20 oktober,
Een mailtje verstuurd naar het provinciehuis met de vraag of ze me konden informeren of er nog een reactie komt.
Ik kreeg onmiddelijk een mailtje terug met het antwoord als verwacht. "De mevrouw die erover gaat komt 30 oktober terug."

Vreemd...de ambtenaar van Winschoten had toch gezegd dat het 21 september al was behandeld.

Enkele citaten uit de cultuurplannen: sleutelwoord is samenwerken.
Men schrijft het volgende: Culturele instellingen praten met ambtenaren samen over projecten en ontwikkelingen in het gebied. Het aanwakkeren van interesse aan cultuur. Discussie stuurgroepen met werkgroepen en sleutelfiguren uit het veld. De samenwerking tussen culturele organisaties loopt nog niet optimaal. Er is nog geen sprake van synergie in het aanbrengen van samenhang. Meer aanwakkeren van interesse cultuur en vasthouden. Meer bekendheid bij organisatoren van projecten.
Het veld als belangrijke drager zien en een snellere en eenvoudiger afhandeling van aanvragen.

Ja...de eerste reacties...hoera..
25 oktober de theaterwerkplaats nog een keer gebeld en ingesproken.
27 oktober de telefoon rinkelde en de theater meneer was het niet eens met de gang van zaken en zou ze even aan hun jasje trekken.

6 november belde het provinciehuis,
Mijn stukken waren in Stadskanaal terecht gekomen en via omwegen naar haar...De aanvraag was onoverzichtelijk en de CV te lang. Ze waren bij elkaar geweest en wisten niet wat ze ermee moesten. Ze konden er niets mee...onduidelijk en onoverzichtelijk. Ik zou nog eens contact moeten opnemen met de mevrouw van de geschiedschrijving Oost Groningen.
Ik moest meer zakelijk zijn en niet teveel op de inhoud ingaan van mijn plannen. Ik stond paf..paf...paf.
Het was toch: "Heb je een idee neem contact op met het provinciehuis."
en ik had toch een idee...maar ik moest zakelijk zijn.
Ik had in al die tijd niet om geld gevraagd en een idee zonder begroting kan niet.

6 november..
Ik ben naar een advocaat gestapt (een kameraad) en heb mijn stukken laten lezen met de vraag is dit voor jou duidelijk. De advocaat antwoordde:
"Het is zakelijk en duidelijk."
Had de mevrouw van het provinciehuis mij bij de neus genomen?
Vanaf mei 2006 tot november 2006 waren alle pogingen om door te dringen dus mislukt. Maar ik had een plan bedacht.

7 november,
Ik belde de ambtenaar van de gemeente Reiderland met de onozele vraag of mijn stukken ook duidelijk waren. Het antwoord was als volgt: "Ik ben ziek geweest en ik was daarom niet bij de vergadering maar voor zover ik kan beoordelen waren de stukken duidelijk, maar ik moest eens met de mevrouw van de stichting geschiedschrijving praten want die was met iets soortgelijks bezig en had al 10 000 euro ontvangen, maar ze had er nog niets aan gedaan omdat haar project uitgesteld was naar 2008.
(volgende keer weer verder met DEEL 3)
John Hoekman, Dollard nieuws Woldendorp.

woensdag 28 januari 2009

Logboek DEEL 1

Dit is een logboek van een dorpsdirigent in Noord-Oost Groningen vanaf 2006. Het moet een beeld geven over de muziek-verenigingen-cultuur op het platteland anno 2000-2010. Het geeft ook een beeld over het werk van de mensen die het beleid zouden moeten uitstippelen.

Mei 2006,
Citaat RCP(regionale cultuur plannen):
'Heb je een idee of wil je in een netwerkgroep en weet je niet hoe, neem dan rechtstreeks contact op met het provinciehuis.'

Ik heb mij aangeboden om plaats te nemen in een netwerk organisatie van de RCP , echter nooit meer iets gehoord en hier is alle ellende mee begonnen.

Ik voelde mij een echte veldwerker omdat ik o.a. 25 jaar dirigent was in Finsterwolde.


Mijn idee was:
A) Een muziekproject te schrijven over de verdronken dorpen in de Dollard. (2006)
B) Om in een netwerkgroep mee te werken. Geen subsidie aanvraag!!

Juni 2006,
Ik heb een afspraak gemaakt met de stichting geschiedschrijving Oost Groningen. Ik vertelde over mijn idee en voornemen. Het was een informatief goed gesprek en aan het einde van het gesprek vertelde de mevrouw: "Maak je maar geen zorgen over geld want dat is er voldoende en het wordt niet gebruikt en dat is zonde." Ik had niet eens over geld gesproken. Nooit meer iets gehoord.

Citaat RCP,
Idee kenbaar maken bij de werkgroepen (=ambtenaren van de gemeentes) door rechtstreeks contact op te nemen of het bijwonen van oploopavonden.

Voor de zomervakantie 2006,
Ik heb telefonisch contact opgenomen met de drie gemeenten en de gesprekken waren positief en dus een goed gevoel om door te gaan. Ik hoefde me geen zorgen te maken, de subsidies zouden geen probleem zijn want daar hadden ze wel mensen voor, aldus de ambtenaar van Winschoten.

Juni 2006,
Ik heb een mail gestuurd naar de gemeentes over mijn plannen (1e mailing). Het project ter kennismaking aangeboden. De mailing was dus geen subsidie aanvraag. Ze schrijven immers: 'Maak je idee kenbaar' en volgens de cultuurplannen moeten zij hun organisatorisch vermogen dan inzetten.

Scheemda, 30 augustus 2006 gebeld,
Ik kreeg geen bericht en na telefonische navraag werd meegedeeld, wat ze er mee moesten. Terwijl in de cultuurplannen (12x... op 5 bladzijden) staat dat de ambtenaren hun organisatorisch vermogen moeten inzetten om de cultuur te stimuleren. Scheemda was dus kort en krachtig.

31 augustus gemeente Reiderland gebeld,
"Sorry dat ik zo laat reageer, een drukke week gehad want ik werk hier maar drie dagen vandaar, " aldus de ambtenaar. "Ik print het uit en ga het volgende week echt goed lezen. Op het eerste gezicht ziet het er goed uit, maar ik wil het even goed lezen." Niets meer gehoord.

Provinciehuis gebeld,
"Ik kom na 4 september weer terug en zal het dan behandelen," zo deelde de mevrouw mee. Niets meer gehoord.

13 september Winschoten gebeld,
Uw initiatief wordt binnenkort regionaal besproken. Ik hou u op de hoogte, aldus de ambtenaar van Winschoten.

21 september Winschoten weer gebeld,
Heden ochtend is uw voorstel behandeld door de beleidsambtenaren van RCP Oost Groningen. Het provinciehuis zal binnenkort op korte termijn hieromtrent contact met u opnemen, zo sprak de ambtenaar van Winschoten. Niets meer gehoord.

Citaat RCP
Voor expertise wordt theaterwerkplaats Groningen aanbevolen.

Eind september. 2e mailing naar de 3 gemeentes DEEL5
Boekje 1, over de verdronken dorpen in de Dollard, laten drukken en verstuurd naar de ambtenaren + de theaterwerkplaats Groningen. Deze werkplaats gebeld en het antwoord was: "Die erover gaat is niet aanwezig." Niets meer gehoord.

Telefoongesprek: Het huis van de Groninger cultuur,
Het was een goed gesprek. Citaat: 'Als de gemeentes goed reageren, komt het bij ons terecht en wij zullen je dan verder helpen.'

Dus tot nu toe niets gehoord van wie dan ook. Het is verstuurd of het wordt behandeld.
Volgende keer weer verder met DEEL 2)

Groetjes
John Hoekman.