zaterdag 28 november 2009

Logboek deel 25

Moi apmoal,

Even weer tied veur ain stukje.

Mijn belevenissen met een paar koren zijn weer achter de rug en gelukkig maar...want het kost teveel energie. Ik ben ook helemaal op een dwaalspoor gekomen want...hoe gaat het met mijn project? Gelukkig gaan deze repetities gewoon door en zijn we met ons zanggroepje heel blij.

Luister maar even op http://www.youtube.com/user/JohnHoekman#p/u/0/fnRK6yqg4lA.

Ja...nou...hè ...jouw muziek natuurlijk niet maar voor veel mensen wel en waarom zul je denken.
Het is heel eenvoudig...je bent in de 50 of 60 of zelfs in de 70 en waar kun je dan nog uitgaan...ja juist met een amusement-shanty-koor. Een hele dag weg...samen met leeftijdsgenoten...en lol in een veilige omgeving (tot nu toe)...ja misschien een onenigheidje met een leeftijdsgenoot maar dat zijn altijd maar loze kreten en hoort erbij.

Waar je ook heengaat met je koor er is altijd publiek en niet zo'n beetje ook en...hoe je ook zingt...altijd succes. De cultuurambtenaren noemen het een sociaal gebeuren en ik vind dat ze er maar eens meer hun aandacht aan moesten besteden. Er stond deze week een artikeltje in een plaatselijk krantje over de RCP en dat betekent Regionale Cultuur Plannen 2009-2012.

Er staat:
Heeft U een idee voor een culturele activiteit? Of heeft uw vereniging ideeën om meer mensen te betrekken bij de cultuur? dan zijn wij er voor U... "De regionale Cultuurplannen."
Deze regeling is bedoeld voor iedereen met plannen op het gebied van amateurkunst.

Beste mensen ...hoe durven ze...lees mijn logboek vanaf deel 1 en hier kun je dan lezen hoe ik er ben ingetrapt ...op precies zo'n berichtje in een plaatselijk bladje.

Als ze nu eens zelf beginnen na te denken...bijvoorbeel over een amateur-dirigenten-opleiding voor amateurs dan zouden de zangverenigingen al een beetje geholpen zijn en wat zou dit gaan kosten? Het gaat toch altijd over bedragen met een paar nullen en waar gaat dit geld deze keer heen? Zeker niet naar jou...maar ideeën kunnen ze wel gebruiken.

Nou dat kwam oet mien haart.
John Hoekman

zondag 22 november 2009

Logboek deel 24

Vragen en vragen over de rechten van muziekstukken en Buma... Zelf heb ik er ook moeite mee en wil dan via deze weg dit fenomeen nog even belichten.
Op http://www.gazbonline.nl/Vragenenantwoorden.htm staan antwoorden die nuttig kunnen zijn.

Je mag bij de wet geen muziekstuk of tekst openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de maker, maar het is onbegonnen werk om zowel de uitgever als de maker op te scharrelen. Daarom even de volgende tip: http://www.cedar.nl/musicopy/Gebruikers.html

De concerten,
De organisator van het feest/festival of een caféhouder betalen een vast bedrag aan Buma/Stemra, berekent naar de oppervlakte van zijn/haar lokaal.
Maar aan wie moet Buma/Stemra dat bedrag dan uitbetalen? Ja ja...natuurlijk aan de mensen die de liedjes gemaakt hebben, maar welke liedjes zijn er dan gespeeld tijdens het concert? Buma vindt het wel best als je niets invult.

Het koor moet via een formulier of via internet de muziekstukken doorgeven die gespeeld zijn.... aan Buma/ Stemra en dan weet Buma/Stemra aan wie ze het geld moeten uitbetalen namelijk aan de rechthebbende componisten/tekstdichters en uitgevers. Dit kost het koor niets...

Je hoeft in de praktijk eigenlijk niemand te vragen om toestemming voor jouw concert maar je moet wel even een formuliertje invullen en dat is alles. Even Buma bellen of mailen http://www.bumastemra.nl/nl-NL/MuziekgebruikOpgeven/Hoe+betalen/InternetEnNieuweMedia.htm voor de formuliertjes of misschien kan het ook via internet.
Wil je kopieëren (verveelvoudigen) dan meld je aan bij http://www.cedar.nl/musicopy/Gebruikers.html
en voor een paar centen per jaar ben je legaal bezig en voor een koor moet dat toch goed geregeld zijn.

Groetjes
John Hoekman
http://dollardmuziek.biedmeer.nl/

zondag 15 november 2009

Logboek deel 23

Moi apmoal,

Steeds meer lezers en dat is fijn, want anders schrijf je maar tegen de zon en de maan. Ik moest deze week steeds denken aan de regio-koren en vooral de koren waar ik in mijn leven mee te maken had. Na mijn 25 jarig jubileum bij het blaasorkest in Finsterwolde in 2001 kwam ik terecht bij de amusement-koren en het was ook de rumoerigste tijd van mijn leven. Wat hadden en hebben deze koren gemeen? en wat was het verschil met de blaaskapel?

Ze hadden allemaal een bestuur en ze hadden allemaal dirigent Hoekman en ze hadden allemaal ruzie. Was ik dan altijd fout? Ja...je zou het wel denken, maar die 25 jaar bij de blaaskapel ging toch ook goed waar lagen de verschillen dan.

Allereerst moet ik kwijt dat ik die 25 jaar in Finsterwolde eigenlijk een hele gewone tijd vond maar één van de leden van toen, waar ik laatst mee sprak, zei dat zij achteraf vond dat die gewone tijd toch eigenlijk buitengewoon was en daar had ze een punt. Achteraf een heel goed gevoel, die tijd komt niet weer.. maar hoeft ook niet meer...goed zo...

De verschillen:
Er waren bij de blaaskapel arrangementen (die werden gekocht bij een uitgever) en een ieder blies zijn partij. De dirigent moest dan wel het niveau bepalen en kon dan rustig aan een repertoire werken die op de langere termijn steeds beter werd. Let wel...langere termijn. Voor de leken: Een arrangement is een melodie met een achtergrond (bas/gitaar/drums/riffs) en een tegenmelodie of een overgang en gemaakt door een arrangeur en dan heb je nog slechte arrangementen en goede arrangementen met de bijbehorende prijs. De Amerikaanse arrangementen zijn soms fantastisch die wel eens gebruikt worden bij sommige popkoren.

De koren waar ik was hadden geen arrangementen en kenden alleen maar uit het hoofd een melodie en de tekst stond op een papiertje. De melodie van Jan Smit... oh oh ...die was mooi....en die van Frans Bauer is ook zo leuk. Kunnen we dat nou niet zingen. Ha ha...er werd zelfs een tweede stem gezongen en let wel...boven de melodie..en de lage stemmen zongen de melodie een octaaf lager maar het bleef de melodie. Het tweede couplet werd ook op dezelfde manier gezongen en ook het 5e couplet...totdat de toehoorders beginnen te gapen.

Bij de blaaskapel kreeg je eerst een opleiding alvorens je mocht meedoen, je moet je partij toch kunnen spelen anders wil het niet..en dan samen iets tot stand brengen waar ook het publiek nog lol aan kan beleven want het publiek hoort erbij.

Bij de koren heb je geen opleiding nodig en een ieder kan meedoen en de melodie meeblèren...
dat is niet zo erg maar... Oh ja... daar komt het bestuur...oh ja direct met de repertoire commissie erbij. Het laatste koor had zelf een catering commissie en een opbouw commissie en een...hou op...

Het bestuur (de voorzitter) van de blaaskapel besprak een probleempje tijdens de repetitie met de leden maar bij een koor werd in een achterkamertje door het bestuur 'het evalueren' voorbereid en daarna kreeg je een hele avond evalueren.

Even met de dirigent praten en nu komt het...wat heeft het bestuur met een dirigent te maken. Joa...oh...oh...zul je zeggen, wacht even...hij wordt aangesteld door het bestuur ...maar nu komt het...het bestuur wil hem be-sturen maar het bestuur weet helemaal niets van zijn vak af. Zij willen dit zingen en ze willen dat zingen en ze willen zo snel mogelijk optreden.

Nee...beste mensen het gaat hier om het domineren en meestal door één dominante persoon, die mensen om zich heen weet te creëren en de touwtjes in handen wil houden en waarom? Is plotseling de dirigent een gevaar geworden en wil de dirigent het koor overnemen? De laatste voorzitster zij: "Je moet zelf een koor beginnen" en hier kun je duidelijk uit opmaken wat er zich in dat hersenpannetje afspeeld. Ik had haar de laatste repetities buiten spel gezet en de uitkomst was als voorspeld.

Voorbeeld Bellingwolde:
Afspraak met het bestuur was (één van het bestuur) dat ik alleen Groninger liedjes op het repertoire wil en dat we gaan werken aan mijn project over Reiderland. Zij heeft mij onder die voorwaarde aangenomen zonder de leden op de hoogte te stellen. Nou...ik de eerste repetitie 200% enthousiast over Reiderland vertellen en de mensen zullen toen wel gedacht hebben die man heeft ze niet allemaal. Wat willen wij nu met Reiderland we willen gewoon zingen. Het bestuur kwam al heel snel op de proppen over een gesprek met de dirigent. Één persoon zei niets...had mij al wel tijdens de repetitie...er even tussendoor.... te kennen gegeven...er even tussendoor.... dat de mensen niet alleen Gronings willen zingen.

Voorbeeld Winschoten:
Afspraak met het bestuur dat ik alleen 3 of 4 stemmige arrangementen wil hebben alvorens te beginnen en als ik zelf een arrangement schrijf 20,- euro wil ontvangen. Ik kreeg een mapje mee met 4 stemmige zelfgemaakte arrangementen van de vorige dirigent (natuurlijk gekopieërd) maar tijdens de eerste repetitie kreeg ik te horen van de mevrouw dat we deze nummers niet gingen zingen, dat lag gevoelig. Er werd door één dame kopieën uitgedeeld van gewone accordeon partijen uit de winkel en daar moest ik het maar mee doen. Ik heb daar niets van gezegd en heb zelf maar een arrangement gemaakt en direct maar twee want er was niets. Dat was dus even 2x 9 uur onbetaald werk, want ik had de klok erbij gezet.

Het koor (de leden) waren best enthousiast en vonden de Groningse liedjes ook leuk tenminste zo kwam het over op mij. Meerstemmig zingen...ja...ja...en van noten af...dat lijkt meer als dat het is want niemand kan een noot lezen.
Ik ben even bezig geweest maar dat instuderen ...een hopeloze zaak...waar begin je aan...
het schiet ook niet op en dan moet een dirigent maar weer wat anders bedenken...en over het meerstemmig zingen schrijf ik dan de volgende keer. Commentaar uit welke hoek zou ik op prijs stellen, schrijf maar iets terug dan worden mijn artikeltjes een beetje spannender.

Moi è
John Hoekman
Uitgeverij: http://dollardmuziek.biedmeer.nl/

dinsdag 10 november 2009

Logboek deel 22

Hoi apmoal,

Ik ben druk druk ...om een repertoire in elkaar te flanzen voor mijn nieuwe koor. Ik heb eerst maar eens even de buurman gevraagd voor wat gratis mappen voor de leden. Deze mappen moesten even gevuld worden met 15 nummers in iedere map dat betekent 25 mappen vullen en 25 x 15 nummers uitprinten en dat alleen al was een hele klus. Mijn keuze was dan ook gevallen 'voor het vaderland weg' zingen en dan later de correcties aan te brengen. Men zal dan wel mopperen dat ik de boel weer aan het veranderen ben maar dat neem ik maar op de koop toe. Eerst maar een repertoire en dan zien we wel verder.

De uitgever, een oude bekende, stuurde mij een lijst van arrangementen en het koor kan dan bij hem voor een prikje kant en klare arrangementen aanschaffen, want het zelf arrangeren kost zo ontzettend veel tijd en ook nog zonder vergoeding is dat niet te doen, vooral niet als je getrouwd bent. Ik had 9 uur geklokt voor één nummer, maar kon het deze week weer niet laten om er een nummer bij te schrijven en ook even een CD ervan te branden. Ik moet ook vermelden dat het schrijven van muziek een verslaving is geworden.

Vanavond is de repetitie en ik ben heel wat van plan. De zanginstallatie gaat mee zo ook de microfoons en ik wil het hele repertoire, nu dan 15 nummers, achter elkaar laten zingen om de nummers eerst maar even te leren kennen. t'Is de derde repetitie en ik weet nu al een beetje waar de sterke stemmen zitten en wil de leden laten voelen hoe het gaat worden in de toekomst.

Oh...de telefoon gaat...Mevrouw nummer 1 van het koor met de mededeling dat ik ontslagen ben per direct. Oh... ... ... ... ...stil... stil... ...
Ze zaten in de vergadering en kwamen tot de conclusie dat we niet op één lijn zaten. Vanavond gaat dus niet door...het is over...ik stond paf en dat te bedenken dat ik net 5 micr. kabels heb aangeschaft voor 90 euro. De vraag is nu voor mij...wie is die vrouw...en daar schrijf ik volgende keer meer over, want dit staat niet op zichzelf. De koren vermenigvuldigen zich en splitsen zich in de regio en niemand weet hoe dat komt. De dirigenten blijven ook nooit lang en niemand weet hoe dit komt...Oh ja nog één ding...Artikeltjes schrijven over het koor mag vanaf nu...niet meer. In mijn vorig artikel schreef ik dat de de gemiddelde leeftijd in dit soort koren boven de zestig ligt en met 5 jaar is de zanglol wel over...waar praten we over?


Tot de volgende keer
John Hoekman

zaterdag 7 november 2009

Logboek deel 21

Hoi apmoal,

Het is zondagmorgen 8-11-09 en ik heb even weer de drang om een stukje te schrijven. De laatste tijd of beter gezegd de laatste week ben ik aan het 'brain'-stormen... met de vraag of ik het nieuwe koor nu wel of niet meerstemmig laat zingen. Ik kan dan altijd moeilijk een keuze maken.

Ik besloot maar eens met een uitgever te bellen en die vertelde mij..."joh.. laat ze toch voor het vaderland weg zingen, wij hebben er niets voor, dat soort koren kennen we wel..."
Een andere dirigent, in dezelfde situatie, vertelde mij dat zijn koor het meerstemmig zingen nèt een beetje begon te begrijpen maar de leden toen onderling 'mot' kregen. De helft stapte op, dus water naar de zee brengen.

Ik sta nu voor een koor waarvan de mensen op dezelfde manier zingen als in 1600.
Nee...wat schrijf ik hier voor doms. In 1600 zongen ze veel beter neem maar eens de koren uit de 50e jaren die zongen allemaal van het blad en...meerstemmig. De laatste jaren is door de shanty-beweging deze manier van zingen eigenlijk ontstaan de shanty-mensen zongen voor het vaderland weg... dat moest want zo zongen de zeelui vroeger ook op de schepen (is dat wel zo?) maar na enige tijd werden vele mensen de shanty's 'zat' en de amusementskoren ontstonden en gingen op dezelfde voet verder namelijk "voor het vaderland weg zingen." Nu...staan de dirigenten voor de taak om deze koren een gezicht te geven en wat staat in de cultuurnota..."hier moeten we wat aan doen...we moeten ons organisatorische vermogen inzetten." Je raad het al...er gebeurd helemaal niets en het geld dat beschikbaar is?...nou die zijn wel goed voor andere feestjes.

Misschien is het ook wel weggegooid geld want ik zit nèt te bedenken dat deze koren over 5 of 6 jaar niet meer bestaan. De gemiddelde leeftijd is nu in de zestig en over vijf of acht jaar zijn deze mensen de zanglol wel zat. De dorpskoren en blaaskapellen zie je nu al één voor één verdwijnen. Ik geef de popkoren een betere kans, ze hebben meestal professionele arrangementen + bijbehorende Cd,s en... de leeftijd is oké en... meestal ook goed opgeleide dirigenten. Een grotere club betekent meer inkomsten en dan kun je betere investeringen plegen bijvoorbeeld in bekwame dirigenten en arrangementen. Dus in de toekomst zien we dit soort koren vooral in de grotere steden en zijn de shanty en amusementskoren op het platteland (op een paar oudjes na) verleden tijd...waar maken we ons druk om.

Fanatieke kleine zanggroepjes blijven bestaan maar dit vergt van een ieder koorlid een grotere bijdrage en daar zouden de beleidsmensen in moeten investeren want zij alleen kunnen een dorp nog muzikaal op de kaart zetten.

Moi è
John Hoekman