zondag 19 juli 2015

Oomke Wilm


Termunten en de beruchte stille knip 'Berenust.'

Het logboek over de voorstelling 'olwiefkenijs' mitsgaders de rare ideeën van  een gepensioneerde dorpsdirigent.

Het is vandaag 19-juli-2015. Een druilige dag met kokse regens dat wil zeggen je merkt niet dat het regent maar ondertussen wordt je kletsnat. De voorstelling gaat de volgende maand weer op tour en er zijn al leuke voorstellingen gepland o.a. in de A-theater in Groningen. Ik ben dan ook iedere dag druk bezig met de voorbereidingen
 

Oomke Wilm

Gain knip veur de neus,
was oomke Wilm nait weerd.
Gain knip veur de neus,
fatsoun haar hai nait leerd.

Tussen Otterdum en Woagenbörgen
haar Wilm een stille knip.
Zoepen en toepen tot de vrouge mörgen
want doar, doar kraaide gain kip.

Hai luit Jaizeltje Òrrel zitten
mit drij jongen en n hond.
Din kon zai zuch bezinnen
ze haar gain boxem meer om de kont.


Oomke Wilm hoesde op 't Berenust,' tussen Oterdom en Noazeret, bie Overtocht mos je din noar boven noar t Zieldaip. Staait niks meer allint nog n òl appelboom, woar ik oaf en tou mit proat. Joa...je zalt wel denken nait te geleuven mor eerleks woar ik proat mit bomen of laiver zègd ik fluuster omreden t kin gain oogwaai lieden aans wor je opnomen, Noazeret ligt te dichtbie. As òl appelboom lös komt over oomke Wilm, komt ter wat lös kin k joe vertellen. Hai haar doar n stille knip had, mìnsen lèlnde altied over 't Berenust.' Appelboom zee dat Wilm was gain knip veur de neus weerd...


Hai hèt Jaizeltje Òrrel zitten lotten. Ze bleef zitten mit drij jongen, was ze mor even tegen mie aan zitten goan zee appelboom mor ze ging in de put zitten. Ik fluusterde woarom zat ze in de put, wèl gaait nou in de put zitten. Joa man waaide appelboom, bomen proaten nait dij waaien, ze zat ook nog daip in de put. Ik zeg “zag Oomke heur din nait zitten.”


Hai zag heur wel zitten mor hai zat ter nait mit, allint as hai in de eulie zat, din zat hai mit heur in de moag. Ik zeg “ Jaikes, dat zit joe din nait lekker.” Appelboom ging deur en vertelde dat Wilm din altied achter t roam zat en oetkeek. k Zag hom din wel zitten, din mainde dat hai Jaizeltje boeten zag zitten. Ze zat ter apmoal nait, mor dat mainde hai, kwam din mit stok tou thoes oet en bölkte “zitst doar alweer...Ksss ksss...” Hai zat mit t verstand man, trapte din tegen mie aan en bölkte “zizo dij zit.” Hai hèt zulfs n keer tegen mie aanpist, k heb ter nait bie zitten lotten, hai hèt t haile joar zunder appels zeten. Ik zeg “jaikes.”


Tjoam en ik kwammen in dij tied oaf en tou bie Oomke Wilm,altied verdoatie. Òl Rijnsbergen oet Waiwerd haar twij beren kocht van t circus, haile makke dairen, waren bie oomke Wilm in kost, omreden hai achteroaf woonde. De bedoulen was dat Rijnsbergen noar dörpen zol goan mit beren, din konn staarke kerels vechten mit de beer. Ik zeg tegen Tjoam “das daiern-beulen, wie hollen ze tou t hok oet, lotten ze lopen.”


Oomke Wilm zat ter nait mit, zat weer dik in de eulie...totdat Kneles Bos apmoal overstuur bie hom aankwam. Ik mout joe vertellen dat as Kneles overstuur is klapt hai dicht, komt gain woord meer oet din begunt hai te lallen. “k Was nèt aan t éééten mit de vraaauw en opains looopen doar twij beeeren bie mie op t haim. Ik zeg tegen de vraaauw, k zai twee beren broodjes smeren, oh wat is t een wonder.” We hebt de bainen onder aarms nomen en as de weerlicht beun op, waist doe Wilm doar wat van oaf. “Mout je mit hìngoan” snaauwde Wilm “t lopt joe deur.”

Opains ston doar Jaizeltje Òrrel mit 3 kinder en twij beren, bölkte: ”Wilm de beer is lös.” Wilm vanzulm dik in de eulie bölkte “We nemen der aine op.” t Duurde mor even haren ze hom aalbaide goud zitten en zo zaggen ze t wel weer zitten mit heur baide...
 
Moi è
Tammo oet Wolndörp